Drijfveren en drempels voor implementatie MedTech

Zorgprofessionals die nog niet met medische technologie werken, staan daar in grote meerderheid (85%) wel voor open. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van Markteffect, onder 310 verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

Datagedreven dehydratiepreventie ter voorkoming van toename zorgzwaarte cliënten

datagedreven dehydratiepreventie voorkomt toename zorgzwaarte | Abena

Met datagedreven dehydratiepreventie kunnen we voorkomen dat de zorgzwaarte van cliënten toeneemt Datagedreven dehydratiepreventie ter voorkoming van toename zorgzwaarte Dehydratie onder ouderen is een groot probleem. Als dehydratie onopgemerkt blijft, wat vaak het geval is, neemt de zorgzwaarte van cliënten toe. Wij denken dat datagedreven dehydratiepreventie de druk op de langdurige zorg kan verminderen. Daarom […]

Dehydratie: herkennen, voorkomen en behandelen

Dehydratie bij ouderen in een zorginstelling

Dehydratie: herkennen, voorkomen en behandelen In de wereld van de gezondheidszorg staan zorgverleners vaak voor de uitdaging om cliënten met verschillende gezondheidsproblemen te helpen. Een veelvoorkomend maar soms onderschat probleem is dehydratie. Dehydratie betekent dat het lichaam niet genoeg vocht heeft om goed te kunnen functioneren. Dit kan gebeuren als er meer vocht uit het […]

Onderzoek naar slimme drinkbeker voor dehydratiepreventie

Abena onderzoek naar slimme drinkbeker Aquatime voor dehydratiepreventie

Onderzoek naar slimme drinkbeker voor dehydratiepreventie Abena gaat Aquatime testen binnen zorgorganisaties Ouderen hebben een verhoogd risico op dehydratie en de mogelijke gevolgen daarvan, zoals urineweginfecties, obstipatie, vallen en verwardheid. Het monitoren en stimuleren van de vochtinname met behulp van een slimme drinkbeker kan veel onnodige behandelingen, en zelfs ziekenhuisopnames, voorkomen en de werkdruk op […]

In beeld: De geurverwijderaar bij ASVZ

Artikelen website template (83)

Onlangs is ASVZ begonnen met de uitrol van Abena’s Geurverwijderaar. Aan het woord zijn Rick Bogers, Teamleider Kwaliteitsinspecties en Schoonmaak en Mieke Bellemakers, Activiteitenbegeleidster, over de pilot en hun ervaringen met dit nieuwe product.

Ervaring geurverwijderaar ASVZ

Header geurverwijderaar thumb ASVZ

Bij ASVZ wonen mensen met een verstandelijke beperking. Onlangs is ASVZ begonnen met de uitrol van Abena’s Geurverwijderaar. Aan het woord zijn Rick Bogers en Mieke Bellemakers over hun ervaringen met dit product.

Geurverwijderaar

Header geurverwijderaar_thumb

Onaangename geuren zijn aanwezig in bijna elk verzorgings- of verpleeghuis. Als zorgprofessional is het iets wat je accepteert: ‘het hoort er gewoon bij’. Maar is dat wel zo? Bij Abena vinden we van niet. Daarom hebben we een geurverwijderaar ontwikkeld, die precies doet wat zijn naam doet vermoeden: nare geuren verwijderen.

Toekomstagenda voor verbetering kwaliteit gehandicaptenzorg

Artikelen website template (46)

Het schreeuwende tekort aan zorgmedewerkers houdt iedereen bezig. De overheid, beleidsmakers in de zorg, onderzoekers, opiniemakers: van alle kanten proberen betrokkenen oplossingen te vinden voor dit enorme probleem. Ook bij Abena zoeken we, samen met zorgorganisaties, elke dag naar manieren om de kloof tussen zorgvraag en -aanbod te verkleinen. In de praktijk zien we daarbij dat investeringen in kwaliteit goed hand in hand kunnen gaan met tijdwinst en kostenbesparingen.

De antimicrobiële handschoen: verkleint het risico op verspreiding ziektekiemen

Artikelen website template (4)

Product Manager Lizzy Bruno is al jarenlang bezig met de ontwikkeling van een nieuw type onderzoekshandschoen: de antimicrobiële handschoen. En ze is ambitieus: “Antimicrobiële handschoenen worden de nieuwe standaard in onderzoekshandschoenen.” In dit artikel lees je alles over waarom ze de nieuwe standaard zouden moeten worden.

Kwaliteit in de zorgketen

Artikelen website template (6)

Het schreeuwende tekort aan zorgmedewerkers houdt iedereen bezig. De overheid, beleidsmakers in de zorg, onderzoekers, opiniemakers: van alle kanten proberen betrokkenen oplossingen te vinden voor dit enorme probleem. Ook bij Abena zoeken we, samen met zorgorganisaties, elke dag naar manieren om de kloof tussen zorgvraag en -aanbod te verkleinen. In de praktijk zien we daarbij dat investeringen in kwaliteit goed hand in hand kunnen gaan met tijdwinst en kostenbesparingen.