Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Milieuthermometer Zorg

Aandacht voor duurzame bedrijfsvoering in de zorg

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de zorg. Vanuit het ideaal van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt er ingezet op de drie P’s: People, Planet en Profit. De Milieuthermometer Zorg is een initiatief van Milieu Platform Zorgsector (MPZ) en Stichting Milieukeur (SMK), en richt zich op het thema “Planet”.

Aan de hand van een set milieucriteria kunnen intramurale zorginstellingen een bronzen, zilveren of gouden milieucertificaat verdienen. Het gouden niveau is tevens gekoppeld aan het keurmerk Milieukeur, het nationale milieukeurmerk voor duurzamere non-food producten en diensten.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zitten in het DNA van Abena. Niet voor niets zijn wij de eerste producent van incontinentiemateriaal in de wereld die zowel het Nordic Ecolabel als het EU-Ecolabel mag voeren. Ons doel? Zoveel mogelijk producten zo duurzaam mogelijk inkopen en produceren zodat het milieu zo min mogelijk wordt belast. En zo bijdragen aan een leefbare en groene toekomst voor iedereen.

De verschillende niveau's

logo_brons

Brons

Het doel van het bronzen niveau is instellingen te motiveren om structureel met milieu-management bezig te zijn.

logo_zilver

Zilver

Het doel van het zilveren niveau is zorginstellingen, die al een aantal jaar gestructureerd bezig zijn met milieumanagement, verder richting geven aan hun milieuprogramma. 

logo_goud

Goud

Doel van het gouden niveau is het bieden van een ambitieus niveau, waarmee instellingen zich kunnen onderscheiden van de overige instellingen die met milieumanagement bezig zijn. 

Onderdelen waar Abena aan bij kan dragen

Thema's uit de milieuthermometer

Incontinentiemateriaal gescheiden inzamelen

Het is belangrijk dat we kritisch omgaan met het afvoeren van afval. Want een grote hoeveelheid afval kunnen we hergebruiken tot nieuwe producten, waardoor we minder grondstoffen van de aarde nodig hebben.

Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat we het afval gescheiden inzamelen. Incontinentiemateriaal vormt een grote afvalstroom: binnen de zorg beslaat dit zo’n 10% van het totale afvalvolume. Momenteel is de capaciteit om gebruikt incontinentiemateriaal te recyclen nog beperkt, maar hier wordt snel op doorontwikkeld. Daarom is het zaak om tijdig met deze recyclingstroom aan de slag te gaan.

Abena’s oplossing: de Abena VAC. Voor een veilige en hygiënische manier van het gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal.

unieke urine-verzadingsindicator geeft aan als een product verzadigd is en vervangen moet worden voor efficiente inzet

Incontinentiemateriaal verspillingspreventie

Incontinentiemateriaal beslaat een groot deel van het totale afvalvolume in de zorg (zo’n 10%). Abena’s zienswijze op de inzet van incontinentiemateriaal is ‘zo groot als nodig, zo klein als mogelijk’. Groot en klein slaan in deze gedachte op de absorptie van een product. 

Soms wordt er door klanten voor gekozen om veiligheidshalve een extra groot product in te zetten, maar kan een kleiner product prima volstaan. 

Abena zet zich actief in om de inzet van onnodig grote producten tegen te gaan, want een kleiner product heeft een kleinere impact op het milieu dan een groter product. Ook de keuze voor het type product (bijvoorbeeld ééndelig versus tweedelig) heeft een impact op duurzaamheid. Ook hier adviseert Abena proactief haar klanten over de duurzame keuzes die gemaakt kunnen worden. 

Daarnaast zijn de producten van Abena zijn voorzien van een unieke urine-verzadigingsindicator. De lijnen en blokjes verkleuren wanneer het product verzadigd raakt en vervangen moet worden.

Slim incontinentiemateriaal

Te vroeg, of juist te laat verschonen. Het komt vaak voor. Met te vroeg verschonen werk je verspilling van materialen en extra werk in de hand. Te laat verschonen draagt niet bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt en vergroot de kans op vochtletsel. Het juiste moment van verschonen is met de komst van de Abena Nova niet langer giswerk. Het eerste slimme incontinentiemateriaal voor dagelijks gebruik maakt gepersonaliseerde zorg mogelijk.

In de praktijk betekent dit minder natte bedden, minder huidletsel en minder verschoningen. Daardoor verbetert de kwaliteit van leven voor de cliënten. De zorgprofessionals worden minder (fysieke) belast en hebben meer tijd voor aandacht.

De inzet van Abena Nova leidt tot meer kwaliteit van zorg, minder onnodige verschoningen en minder afval.

Innovatie

Verduurzaming van de zorg is een belangrijk thema. Daarom worden instellingen aangemoedigd om innovatieve initiatieven die de zorg verduurzamen uit te voeren. Hiervoor moet de innovatie wel een duidelijke milieu-impact maken.Abena Nova en de Abena Vac zijn twee voorbeelden van innovaties die tot verduurzaming leiden.

Abena Nova, ons slimme incontinentiemateriaal, geeft inzicht in plaspatronen en waarschuwt wanneer een verschoning nodig is. Dit vermindert de hoeveelheid incontinentie-afval; er wordt immers alleen verschoond wanneer het écht nodig is. En het aantal natte bedden neemt af, waardoor er minder gewassen hoeft te worden. 

De Abena Vac is een vacumeermachine voor gebruikt incontinentiemateriaal. Op deze manier wordt het volume incontinentieafval met minstens 50% gereduceerd. Bovendien zorgt het voor een hygiënische omgeving, zonder geuroverlast.

Afvalpreventieplan

Afvalpreventie is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid in de overgang naar de circulaire economie, namelijk het ontstaan van afval zoveel mogelijk bij de bron voorkomen.

De zorg voor een duurzamere wereld is topprioriteit bij Abena. Daarom hebben we klimaatdoelen opgesteld om bij te dragen aan een beter milieu met minder afval, waaronder: 

  • We passen onze producten zo aan dat ten minste 70% van alle producten geproduceerd wordt met bio-based of gerecyclede materialen.
  • We willen dat minstens 70% van ons assortiment één of meerdere milieucertificaten heeft

Omgaan met afval

Abena kan helpen om preventieve maatregelen binnen de zorginstelling toe te passen. Omdat ieder assortiment te maken heeft met andere maatregelen die u kunt treffen, kijken wij graag met u met op welke manier u dit voor uw assortiment kunt toepassen.

Wilt u tips om preventieve maatregelen in de praktijk toe te passen? 

Mobiliteitsbeleid

We maken registraties omtrent vervoersbewegingen van leveringen bij onze klanten inzichtelijk. Zo kan Abena helpen om het aantal vervoersbewegingen terug te dringen.

Dit doen we onder andere door routes te optimaliseren. Hiervoor werken we samen met twee vervoerders, die we afhankelijk van volume en kosten inzetten.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om te werken met vaste leverdagen. Dit verkleint de leverfrequentie en beperkt onnodige vervoerbewegingen. Onlangs zijn we hiermee gestart bij een van onze klanten, waar 2 levermomenten werden teruggebracht naar 1 vaste leverdag. Zo wordt wekelijks 120 km rijden bespaard.

Duurzaam inkoopbeleid

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), ook wel duurzaam inkopen, betekent dat je, naast op de prijs ook let op de effecten van de inkoop op o.a. het milieu. Abena helpt organisaties bij het maken van de meest duurzame keuzes. Dit doen we aan de hand van Life Cycle Assessment (LCA) berekeningen.

Abena biedt zorgorganisaties duurzame productalternatieven binnen de volgende productgroepen en diensten: 

  • Incontinentiemateriaal
  • Afvalscheiding
  • Vervoer
  • Reiniging en reinigingsmiddelen
  • Textielreiniging
 
Verder kan Abena helpen door middel van favorietenlijsten of het dichtzetten van niet-duurzame producten in ons bestelsysteem E-SEE Net. Zo kunnen we bestellers sturen richting de duurzame alternatieven.

Duurzame reinigingsmiddelen voor ruimten en sanitair​

In de zorg zien we tal van verschillende producten en merken, zowel voor professioneel als consumentengebruik. Hierdoor is het soms lastig te bepalen of een product minder milieubelastend is.

Bij Abena hebben we als doel gesteld dat minimaal 70% van het global assortiment bestaat uit producten met minimaal één milieukeurmerk. 

Daarom werken we samen met Werner & Mertz en voeren we onze eigen milieuvriendelijke schoonmaakmerk Puri-Line.

Dosseersysteem

Een belangrijk onderdeel van duurzaam schoonmaken is de juiste dosering gebruiken. Bovendien zorgt een juiste dosering voor kostenreductie, een beter resultaat en veiliger werken.

De juiste dosering vind je doorgaans op de fles op verpakking. Echter is het in de praktijk niet eenvoudig om deze dosering daadwerkelijk toe te passen. Een doseersysteem biedt hierin de oplossing. 

Vraag aan uw contactpersoon binnen Abena welke mogelijkheden er zijn voor uw organisatie.

Wasmiddelen Reinigingsproces

Bij Abena hebben we als doel gesteld dat minimaal 70% van het global assortiment bestaat uit producten met minimaal één milieukeurmerk.

Ons assortiment aan reinigingsmiddelen bestaat uit duurzame merken van Green Care Professional en Puri-Line, ons eigen merk van Abena.

Green Care Professional

Gevaarlijke stoffen

Binnen de zorg wordt er regelmatig gewerkt met gevaarlijke stoffen. Het is belangrijk voor mens en milieu dat hier veilig mee gewerkt wordt.

Het Veiligheidsinformatieblad (Vib) is een communicatiemiddel tussen de leverancier van een gevaarlijk product en de professionele gebruiker van dit product. 

Abena heeft voor alle relevante stoffen en mengsels, zoals reinigingsmiddelen, veiligheidsinformatiebladen beschikbaar. Deze zijn op verzoek beschikbaar bij uw contactpersoon van Abena.

10 aandachtspunten voor goede basiszorg.
Waarmee ga jij aan de slag?

Op welk gebied vind jij dat er binnen jouw organisatie nog iets te verbeteren valt?

Onze zorggebieden

Als specialist in basiszorg willen wij jou als zorgprofessional helpen grip te krijgen op goede zorg. Dat doen we met het bieden van de beste basiszorg. Op welk gebied kunnen wij je helpen?

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: