Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Meten, meten, meten

In deze blog vertelt Arend de Heus over het meetbaar maken van kwaliteit en het belang van een gevolgkostenanalyse. Essentiële onderdelen bij het beoordelen van een innovatietraject. Inzicht in kwaliteit krijg je pas als je meet, transparant maakt en kwantificeert.

Deze blog is onderdeel van het eMagazine GRIP!

Gevolgkostenanalyses en business cases

Een interview met Arend de Heus van Abena betekent niet alleen notitieblok in de aanslag, maar ook een Excel sheet bij de hand. We gaan het namelijk hebben over gevolgkostenanalyses en business cases. 

Gevolgkostenanalyses en business cases. Wat hebben die te maken met de kwaliteit van de zorg?

“Kwaliteit is een boeiend maar lastig begrip. In de zorg is de passie voor het vak groot; iedereen wil de beste zorg leveren en doet dat met veel liefde. Daardoor lijkt het alsof er weinig ruimte is voor verbetering. Vraag een willekeurige zorgprofessional of er op zijn of haar afdeling sprake is van natte bedden en hoeveel dat er zijn. Vaak is het antwoord: ‘dat komt eigenlijk niet voor’ of ‘dat valt best mee’. Maar ga je dit een tijdje meten, dan blijkt vaak dat het iedere week toch tientallen zijn op een afdeling. Dat is wel degelijk veel, zeker als je weet dat een groot deel van de natte bedden voorkomen had kunnen worden. Maar je kunt het medewerkers niet kwalijk nemen dat ze het niet op die manier beleven. Iedereen doet het best mogelijke en er is gewoon geen inzicht in het totaal aantal natte bedden. Iedere medewerker ziet één puzzelstukje. Door te meten en data te bekijken, kun je met elkaar de totale puzzel leggen. Dan krijgen organisaties inzicht in hun verbeterpotentieel in termen van tijdbesparing, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Met andere woorden: je krijgt pas inzicht in kwaliteit als je meet, transparant maakt en kwantificeert.” 

“Je krijgt pas inzicht in kwaliteit als je meet, transparant maakt en kwantificeert.” ​
arend de heus
Arend de Heus
Sales Manager

En wat meet je dan precies bij zo’n gevolgkostenanalyse? 

“Ik neem continentiezorg even als voorbeeld. Daarbij noteren we tijdens een nulmeting het aantal verschoningen, het aantal loze verschoningen, het aantal natte bedden, de zelfredzaamheid van cliënten, het aantal cliënten met huidproblemen en de intensiteit daarvan. Bij een nameting doen we dat opnieuw. Die getallen kun je allemaal uitdrukken in tijd, geld en kwaliteit.

Kosten kun je uitsplitsen in directe kosten, geld dat je daadwerkelijk hebt uitgegeven aan incontinentiemateriaal of bijvoorbeeld lakensets. En anderzijds in salariskosten, waarop je niet kunt en wilt besparen. Je wilt tenslotte niet minder handen aan het bed, zeker niet met de vergrijzing die er in alle hevigheid aan komt. Maar het is natuurlijk wel prettig als medewerkers hun tijd aan andere zaken kunnen besteden dan bedden verschonen. Daarnaast meten we, ook weer met een nulmeting en een nameting, het welzijn van cliënten en het welzijn van zorgverleners.”  

Hoe druk je het welzijn van cliënten en medewerkers uit in cijfers?

welzijn cliënten

“Van een onnodige verschoning of een nat bed hebben cliënten last. Of ze ervaren schaamte. Huidproblemen zijn pijnlijk. Geuroverlast is vervelend. Door aan al die aspecten een getal toe te kennen, waarbij je op een schaal van 1 tot 10 beoordeelt of iets goed gaat of beter kan, kun je die in een voor en na situatie met elkaar vergelijken. Is je cliënt er daadwerkelijk op vooruitgegaan? Datzelfde doen we voor het welzijn van medewerkers. Want het verschonen van een cliënt of een nat bed kost natuurlijk niet alleen tijd, maar is ook fysiek belastend voor hen.” 

En wat gebeurt er dan tussen die nulmeting en die nameting?

“Dan gaan we aan de slag met het aanpakken van de oorzaak van de natte bedden. Een nat bed kan om meerdere redenen ontstaan en we moeten analyseren wat die redenen zijn. Zijn de incontinentieproducten niet goed gefixeerd? Of is een ander type product beter? Trekken cliëntenhet incontinentiemateriaal los? Kunnen mensen eerder worden verschoond om een nat bed te voorkomen? Kunnen we een patroon ontdekken in het plasgedrag? Pas als je de oorzaak kent, kun je er iets aan doen. De ene keer door producten met een hogere absorptie te gebruiken. De andere keer door medewerkers persoonlijk te trainen in het aanleggen van het materiaal. Of door verschoonroutines op een afdeling aan te passen.” 

Video: Wat meet je met een impactberekening?

Zitten medewerkers daarop te wachten?

”Nee! Daarom zijn die metingen zo belangrijk. Want met de nulmeting maak je inzichtelijk dat natte bedden echt een probleem zijn. En maak je inzichtelijk dat dit enorm ten koste van de tijd van medewerkers gaat. Dat het invloed heeft op het welzijn van cliënten. Maak je mensen bewust van het feit dat die natte bedden er echt niet bij horen. Dat is enorm belangrijk voor de acceptatie en het draagvlak onder medewerkers. Dan pas staan mensen open voor trainingen, zijn ze bereid om anders te gaan werken. Door de nameting laat je zien dat het erkennen van een probleem en het aanpakken van de oorzaken ook daadwerkelijk resultaat oplevert. Dan lever je het bewijs. Dan toon je aan dat het geen cijfertjes op papier zijn, maar dat het echt loont.”

"De echte kosten zitten in de uren van je medewerkers".
arend de heus
Arend de Heus
Sales Manager

Bij continentiezorg gaat het vaak over de kosten van incontinentiemateriaal.  Wat zegt jouw Excelsheet daarover?

“Materiaalkosten bedragen in de regel 6 tot 10 procent van de totale kosten van de continentiezorg. Stel dat je 20 procent op deze kosten kunt besparen, hetzij doordat je het bij een andere leverancier goedkoper kunt inkopen, hetzij door het terugdringen van overbodige verschoningen, dan scheelt dat op het totale plaatje nog steeds maar 1,2 tot 2 procent. De echte kosten zitten in de uren van je medewerkers. In verpleeghuizen zijn medewerkers meer dan de helft van hun tijd kwijt aan handelingen die met continentiezorg te maken hebben. Heel veel van die tijd, echt duizenden uren blijkt uit onze business cases, kun je besparen. Het behandelen van huidproblemen die voorkomen hadden kunnen worden. Het verschonen van natte bedden. Als je al die uren vertaalt in euro’s, dan heb je het ineens over bedragen die misschien wel in de tonnen per jaar lopen. En dan beperk ik me in dit voorbeeld weer even tot continentiezorg, maar je kunt zo’n business case ook maken op andere gebieden, zoals infectiepreventie.” Dat moet zorgmanagers als muziek in de oren klinken. “En terecht, want er valt heel veel winst te halen. Maar ik verbind er ook meteen een waarschuwing aan. Anders werken vraagt om cultuurverandering en we weten allemaal hoe lastig dat kan zijn. Het kost tijd en commitment, terwijl zorgprofessionals al genoeg op hun bordje hebben liggen. Dus werk éérst aan die bewustwording. Daar helpen wij bij. En daar helpt zo’n gevolgkostenanalyse bij. Maar je moet wel beseffen dat het aan de voorkant energie en tijd gaat kosten om het er aan de achterkant duurzaam uit te halen. Want het werkt alleen bottom-up.”  

Tips voor meer grip
toilet personeel

Ontdek alle artikelen uit het eMagazine GRIP!

Dit artikel komt uit het eMagazine GRIP! In het magazine vertellen vooruitstrevende zorgmanagers hoe zij grip krijgen op belangrijke uitdagingen in de zorg: kwaliteit, tijd en kosten. 

Uit onze blog

 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • selectiehulp
 • Slim incontinentiemateriaal
Alles
 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • selectiehulp
 • Slim incontinentiemateriaal
Continentiezorg blog

Vooruitstrevende continentiezorg met ABENA Nova

Prisma en ABENA werken zij aan zij om een nieuwe standaard te zetten voor continentiezorg, waarbij het welzijn van bewoners en zorgverleners voorop staat.
Lees meer
Continentiezorg blog

Nooit meer misgrijpen met de verbruikersmatrix

Theo (zorgspecialist van Abena) vertelt hoe hij de verbruikersmatrix heeft ingezet om te zorgen dat een van onze klanten altijd voldoende voorraad heeft.
Lees meer
Continentiezorg blog

Accepteer jij natte bedden bij jouw cliënt?

Bij veel zorgorganisaties komen natte bedden regelmatig voor. Theo Onderstal is ervan overtuigd dat natte bedden er niet bij horen.
Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: