Abena Nova bewezen digitale zorgtoepassing

Onderzoek toont aan: Abena Nova is bewezen effectief

De zorg staat onder druk. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is daarom besloten dat de zorgprocessen moeten transformeren richting een meer hybride vorm. Hierbij staat de inzet van digitale zorgtechnologieën centraal. Maar de ene zorginnovatie is de andere niet. Daarom onderzoekt Vilans, de kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning, verschillende technologieën en bepaalt het de waarde van deze technologiën voor de praktijk.

Vilans concludeert dat Abena Nova ‘bewezen effectief, doelmatig en veilig voor mobiele en immobiele cliënten’ is. Later dit jaar worden de bevindingen ook gepubliceerd op een centraal platform, dat ontwikkeld wordt door de IZA-partijen en Zorgverzekeraars Nederland. Het is belangrijk nieuws voor zorginstellingen die de inzet van slim incontinentiemateriaal overwegen, aangezien zorgkantoren in hun beleid voor de komende jaren sturen op de implementatie van bewezen zorginnovaties.

Het zorgtransformatiemodel: de transformatie naar digitale / hybride zorg

Vilans en Zorgverzekeraars Nederland hebben een zorgtransformatiemodel ontworpen om de transformatie naar digitale / hybride zorg te versnellen. Na het inventariseren van alle beschikbare zorgtoepassingen, worden deze onderworpen aan een toetsing. Hierbij zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld. Deze zijn gericht op kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, het voldoen aan wet- en regelgeving en technische certificeringen en het verantwoord gebruik van AI en algoritmen. 

Op alle onderzochte aspecten scoort Abena Nova positief. Het voldoet aan de Wet Algemene Gegevensbescherming (AVG), MDR klasse 1, de relevante ISO-normen en het Nordic Swan Ecolabel. Naast de toetsing heeft Vilans ook een waardebepaling uitgevoerd. Daarbij baseerden de onderzoekers zich op gegevens van Vilans, dat al sinds 2019 onderzoek doet naar slim incontinentiemateriaal binnen het programma Anders Werken in de Zorg.

Inkoopvoorwaarden Wlz: sturing op implementatie bewezen zorgtechnologie

De inzet van digitale zorg vormt een belangrijk onderdeel van het landelijk inkoopkader voor de langdurige zorg. In hun inkoopbeleid voor 2024-2026 gaan zorgkantoren sturen op de implementatie van bewezen zorginnovaties.

Als bewezen effectieve zorginnovatie verwachten wij dat veel zorginstellingen in 2023 en 2024 van start willen gaan met een eerste implementatie van Abena Nova.

beschikbaar in 2023
Nog 0 plekken

Claim jouw plek

Plan een Verkenningsgesprek en ontdek
wat Abena Nova voor jouw organisatie kan betekenen. 

Waardebepaling in de praktijk

De belangrijkste conclusies naar aanleiding van de waardebepaling:

  • Abena Nova levert een positieve bijdrage aan de waardigheid en kwaliteit van leven van cliënten in de verpleeghuiszorg en instellingen voor mensen met een verstandelijke/meervoudige beperking.
  • Abena Nova is bewezen effectief, doelmatig en veilig voor matig mobiele en immobiele cliënten in de intramurale zorg.
  • Abena Nova voldoet aan privacy- en databeveiligingseisen, en aan de huidige wet- en regelgeving.

Financieringsmogelijkheden

Het inzetten van slim incontinentiemateriaal begint over het algemeen met een eerste, kleinschalige implementatie. Hiervoor bestaan verschillende financieringsmogelijkheden; vanuit de overheid of door zorgkantoren.

De overheid stelt middelen beschikbaar via programma’s als WOZO, TAZ en subsidies verstrekt door o.a. ZonMW. Financiering vanuit de zorgkantoren is mogelijk op basis van bestaande prestatiecodes binnen de Wlz of eventuele maatwerkafspraken met het zorgkantoor in kwestie.

Factsheet:

Kosten en baten slim incontinentiemateriaal

Factsheet vilans anders werken in de zorg
Bron: Factsheet Slim Incontinentiemateriaal (Vilans).

Aanbevelingen

Voor zorgorganisaties die slim incontinentiemateriaal willen implementeren of de inzet willen opschalen, gelden er enkele aanbevelingen. 

In het kort:

  • Let goed op bij welke doelgroep slim incontinentiemateriaal wordt ingezet.
  • Benut de lessons learned van andere zorginstellingen.
  • Controleer of de randvoorwaarden voor de inzet van slimme inco aanwezig zijn in de organisatie.

Bij het eerste punt wijst Vilans erop dat de baten bij mobiele cliënten niet opwegen tegen de kosten. Voor wat betreft de twee andere aanbevelingen wijzen we je graag op de praktijkervaringen van andere zorgorganisaties met Abena Nova en onze routekaart voor implementatie van Abena Nova.

Duurzame impuls door Abena Nova

Een ander aandachtspunt binnen het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is het verduurzamen van de zorg. Onder andere door het tegengaan van verspilling, het verminderen van CO2 emissies en door spaarzaam om te gaan met grondstoffen en materialen. Naast innovatie moeten zorgorganisaties er ook voor zorgen dat hun bedrijfsvoering duurzamer wordt. De inzet van Abena Nova kan hieraan bijdragen. 

Allereerst zorgt Abena Nova voor een efficiënter gebruik van incontinentiemateriaal. Niet langer zijn vaste zorgroutines nodig, waarbij veel ongebruikt incontinentiemateriaal te vroeg verschoond wordt. Het  incontinentiemateriaal dat nodig is voor de zorg neemt door de inzet van Abena Nova af. Bovendien zijn de producten voorzien van het Nordic Swan Ecolabel. Daarnaast zorgt Abena Nova voor een afname van natte bedden en lekkages. Er hoeft dus minder kleding en beddengoed gewassen te worden, wat een positieve impact heeft op het milieu. 

Deze zorgorganisaties werken al met Abena Nova

Aan het hierboven aangehaalde Vilans-onderzoek naar slim incontinentiemateriaal werkten tien verschillende zorgorganisaties mee. Bij negen van de tien organisaties betrof het de inzet van Abena Nova, te weten tanteLouise, Raffy-Lâle-Leystroom, Groenhuysen, Het Hoge Veer 20, Park Zuiderhout 21, Surplus, St. Elisabeth, Maaswaarden en Mijzo.

Inmiddels zijn ook andere zorgorganisaties in Nederland bezig met een eerste implementatie of opschaling van Abena Nova. Benieuwd hoe cliënten en zorgprofessionals ons slimme incontinentiemateriaal ervaren?

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: