Zorgprofessional

Zoek hier
Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Zoek hier
Generic filters
Exact matches only
Zoek hier
Generic filters
Exact matches only

Afvalscheiding

De basis voor een goede afvalscheiding binnen zorginstellingen

Met goed afvalbeheer lever je binnen een zorginstellingen een belangrijke bijdrage aan een schone en veilige omgeving. Wil je dit ook nog eens op kostenbesparende en milieubewuste manier doen? Zorg dan dat afvalscheiding een belangrijk onderdeel is binnen het afvalbeheer. In dit artikel geven wij je informatie over de basis van een goede afvalscheiding. 

Afval scheiden zorgt daarnaast bijna altijd tot lagere kosten. Het invoeren van gescheiden afval is namelijk goedkoper dan het invoeren van restafval.

Een goed afvalbeleid zorgt tot slot ook voor een goed imago van je organisatie, zowel intern als extern. Laten zien dat je duurzaamheid en recycling belangrijk vindt, is een positief punt wat tegenwoordig veel waardering krijgt. Met een duurzame en groene visie geef je jouw zorginstelling een gezicht en maak je het menselijker – een belangrijk punt voor instellingen in de zorgsector.

Afval scheiden is belangrijk voor het milieu. Hoe minder restafval er is, hoe minder er verbrand hoeft te worden. Dit vermindert de CO2-uitstoot. Door afval te scheiden bespaar je ook op belangrijke grondstoffen zoals bomen, aardolie en metalen. Hiermee draag je bij aan een circulaire economie. In een circulaire economie worden grondstoffen eenmalig verwerkt en is er geen afval. Alles wordt hergebruikt. Dit in tegenstelling tot een hergebruik-economie, waarbij er altijd sprake is van restafval.

De randvoorwaarden voor succesvol afval scheiden

Afval scheiden doe je door voor verschillende soorten afval een speciale afvalbak te gebruiken. De verschillende afvalbakken worden herkenbaar gemarkeerd met kleuren en symbolen. Zorg ervoor dat de symbolen duidelijk en van een afstand te herkennen zijn. De toelichting op namen, kleuren en pictogrammen vind je in de laatste paragraaf van dit artikel.

1: Houd het simpel

Afvalscheiding hoeft niet lastig te zijn. Kijk hoe je het thuis doet, en doe dit ook zo op je werkplek.

2: Pas omgekeerd inzamelen toe

Zet de restafvalbak op een centrale plaats en de gescheiden afvalbakken op bijvoorbeeld de werkplekken. Dit noem je omgekeerd inzamelen. Zo kost het meer moeite om restafval weg te gooien, waardoor het afval vaak beter gescheiden wordt.

3: Bepaal de juiste plek

Plaats de verschillende afvalbakken voor gescheiden inzameling – de afvaleilanden – op plekken waar mensen in-, uit- of langslopen. Dit zijn meestal de plekken waar het afval ontstaat. Denk aan gemeenschappelijke ruimtes, de kantine, of bij de printer. Op deze manier voorkom je dat afval gaat rondslingeren.

4: Beoordeel je afvalcontracten

Kijk tot slot kritisch naar de lopende afvalcontracten van je zorginstelling. Komt de afvoerfrequentie overeen met de hoeveelheden? Zijn de containers wel vol genoeg? Het afvoeren van afval zorgt voor veel vervoersbewegingen. Overleg met de afvalverwerker en vraag naar de mogelijkheden voor efficiënt transport met een lage ophaalfrequentie en verwerking in de buurt.

Welke gedragsmaatregelen helpen bij een goede afvalscheiding?

Succesvol afval scheiden doe je samen. Maar het vraagt vaak wel om een gedragsverandering bij de medewerkers, bewoners én bezoekers. Voor gedragsverandering is een goede aanpak nodig. Onderstaande stappen kunnen jouw organisatie verder helpen.

Stap 1: Samen nadenken

Vraag medewerkers om mee te denken over hoe de afvalscheiding verbetert kan worden. Ideeën van medewerkers leveren het meeste draagvlak op.

Stap 2: Informeren

Maak duidelijk wat het nut is van afvalscheiding. Communiceer over de feiten door bijvoorbeeld onze infographic op te hangen in de ruimtes. Organiseer daarnaast rondleidingen door het pand, zodat medewerkers kunnen zien waar het goed gaat en waar niet. Stel tot slot tijdelijke afvalbewakers aan. Dit zijn gemotiveerde medewerkers die de afvalbakken in de gaten houden en collega’s helpen met het juist scheiden.

Stap 3: Volhouden

Bespreek de instructies over het scheiden van afval tijdens het werkoverleg. Neem de instructies ook op in het informatiepakket voor nieuwe medewerkers. Plaats daarnaast regelmatig berichten over afvalscheiding op de communicatiekanalen. Tot slot houd je het verbeterde gedrag vast door de boodschap te herhalen en af en toe een nieuwe invalshoek te kiezen. Hiermee voorkom je dat medewerkers terugvallen in oude patronen.

Stap 4: Geef het goede voorbeeld

Zorg ook dat de directie het goede voorbeeld geeft met afvalscheiding.

Goede afvalscheiding

Of bestel de gratis toolbox met meer infographics

Uit ons kenniscentrum

Afvoeren incontinentiemateriaal

Hygiënische afvoer incontinentiemateriaal

Lees meer
Het kiezen van de juiste afvalzak

De juiste afvalzak

Lees meer
9 praktische tips voor het hygiënisch omgaan met afval in een zorginstelling

Tips voor omgaan met afval

Lees meer

Ons kenniscentrum

Als specialist in basiszorg willen wij jou als zorgprofessional helpen grip te krijgen op goede zorg. Dat doen we met het bieden van de beste basiszorg. Op welk gebied kunnen wij je helpen?

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: