Zorgprofessional

Zoek hier
Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Zoek hier
Generic filters
Exact matches only
Zoek hier
Generic filters
Exact matches only

Zorginnovatie in de praktijk

In deze blog worden de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar het slimme incontinentiemateriaal Abena Nova besproken. De resultaten uit dit onderzoek zijn verbluffend, zelfs voor ons. 

Deze blog is onderdeel van het eMagazine GRIP!

Slim incontinentiemateriaal; de opvallendste resultaten en de belangrijkste lessen

Innovatie. Het staat hoog op de agenda van elke zorgmanager. Maar wat levert het precies op? En hoe geef je daadwerkelijk vorm aan vernieuwing? Onlangs werkte Abena mee aan een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS, waarbij de impact van het slimme incontinentiemateriaal Abena Nova onafhankelijk werd gemeten. Een interessante praktijkcase. Niet alleen om redenen van de behaalde resultaten, maar ook vanwege de lessen die we eruit kunnen trekken over de implementatie en acceptatie van zorgvernieuwingen.

Abena Nova is voorzien van sensoren die het verzadigingsniveau van het incontinentiemateriaal continu monitoren. Dit stelt medewerkers in staat om cliënten precies op het juiste moment te verschonen. Om de impact hiervan te meten werd het slimme incontinentiemateriaal bij wijze van proef geïmplementeerd op twee afdelingen van een verpleeghuis van zorgorganisatie Evean in Zaandam. In totaal namen 12 cliënten van begin tot eind deel aan de proef. Onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Significant rapporteerde de resultaten in een uitgebreid eindverslag. In dit artikel delen we de opvallendste resultaten en de belangrijkste lessen uit dit rapport.

Belangrijkste resultaten Abena Nova slimincontinentiemateriaal

Bron: Eindverslag ‘Implementatie slim incontinentiemateriaal bij Evean Oostergouw’. Het volledige rapport is te downloaden op www.abena.nl/abena-nova

Duurzaamheidseffecten 

Hoewel dit tijdens de proef niet expliciet is gemeten, heeft slim incontinentiemateriaal ook de nodige duurzaamheidseffecten. Volgens Milieuplatform Zorg bestaat 50% van de afvalstroom in verpleeghuizen uit incontinentiemateriaal. Dit betekent dat de totale afvalstroom in de verpleeghuiszorg zou kunnen verminderen met ongeveer 15%, als gevolg van een afname van het aantal verschoningen met 30%.

De belangrijkste lessen

Les 1: Werk bottom-up, niet top-down

Tijdens de proef mochten de teams op de afdelingen zelf bepalen of ze het slimme incontinentiemateriaal überhaupt wilden gaan gebruiken, en zo ja: hoe lang en bij welke cliënten. Ook konden medewerkers in de evaluatie zelf aangeven of ze door wilden gaan met het gebruik ervan. Mede hierdoor ging de implementatie van Abena Nova gepaard met daadwerkelijke cultuurverandering binnen de organisatie.

Cultuurverandering begint op de werkvloer.

Slim incontinentiemateriaal onderzoeksresultaten 3
Slim incontinentiemateriaal onderzoeksresultaten

Les 2: Maak gebruik van ervaringen buiten de eigen organisatie

Een bekend struikelblok voor zorgvernieuwing is acceptatie door cliënten en zorgprofessionals. Om valkuilen op dit gebied te omzeilen kregen de medewerkers van Evean ondersteuning  van collega-zorgorganisatie Philadelphia Zorg (dat al eerder ervaring had opgedaan met het slimme incontinentiemateriaal) en de product-specialisten van Abena.

Stel een implementatieteam samen waarvan ook professionals van buiten de organisatie deel uitmaken.

Les 3: Denk vooraf al na over de besteding van de gewonnen tijd

Volgens het onderzoek leidde de implementatie van Abena Nova tot een afname van 28% in tijdsbesteding aan continentiezorg op de betreffende afdelingen. Dit is een reductie die uiteraard niet zonder meer als kostenbesparing te boeken valt; voor een team gaat het in plaats van tijdsbesparing primair om tijdsbesteding.

Denk vooraf al na over de besteding van de gewonnen tijd om te voorkomen dat deze ‘verdampt’.

Slim incontinentiemateriaal onderzoeksresultaten 2
slim incontinentiemateriaal abena nova 5

De proef met Abena Nova trok de nodige aandacht van de vakpers. 

In onder meer Zorgvisie en ICT & Health verschenen uitgebreide artikelen, lees hier meer

Ook aan de slag met zorgverbetering? We denken en rekenen graag met u mee!

Deze case is een concreet praktijkvoorbeeld op het gebied van continentiezorg. Maar ook op andere gebieden van de basiszorg (huidverzorging, infectiepreventie, facilitair management) kunnen we de impact van bepaalde veranderingen aantonen. Aan de hand van praktijkcases, maar ook met behulp van theoretische business cases en gevolgkostenanalyses die zijn toegespitst op de specifieke situatie binnen uw eigen zorgorganisatie.

Hoe boek je met een e-learningprogramma betere resultaten op het gebied van infectiepreventie? Hoe leidt de inzet van de juiste facilitaire producten in combinatie met training voor medewerkers tot een hogere zorgkwaliteit én aanzienlijke kostenbesparingen? Om maar een paar voorbeelden te noemen.
Wij kunnen het u allemaal uitleggen én voorrekenen.

slimme incontinentie luier innovatie nederland

Ontdek alle artikelen uit het eMagazine GRIP!

Dit artikel komt uit het eMagazine GRIP! In het magazine vertellen vooruitstrevende zorgmanagers hoe zij grip krijgen op belangrijke uitdagingen in de zorg: kwaliteit, tijd en kosten. 

Uit onze blog

 • Alles
 • Abena Nova praktijkervaring
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
Alles
 • Alles
 • Abena Nova praktijkervaring
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
verzorgende houdt arm van cliënt vast
Algemeen

Personeelstekort in de zorg

Het schreeuwende tekort aan zorgmedewerkers houdt iedereen bezig. De overheid, beleidsmakers in de zorg, onderzoekers, opiniemakers: van alle kanten proberen betrokkenen oplossingen te vinden voor dit enorme probleem. Ook bij Abena zoeken we, samen met zorgorganisaties, elke dag naar manieren om de kloof tussen zorgvraag en -aanbod te verkleinen. In de praktijk zien we daarbij dat investeringen in kwaliteit goed hand in hand kunnen gaan met tijdwinst en kostenbesparingen.

Lees meer
Zorgverlener en cliënt Abena Nova kijken naar de app
Continentiezorg blog

Aan het woord: Abena Nova gebruiker Gieneke

Cliënt Gieneke en zorgmedewerker Diana zijn de pioniers die Abena Nova in gebruik hebben genomen bij Marijke Hiem, een van de locaties van zorgaanbieder Alliade. In een openhartig interview vertellen ze over hun ervaringen met het slimme incontinentiemateriaal.

Lees meer
Continentiezorg blog

Ervaring Abena Nova projectleider St. Elisabeth

Al 31 jaar werkt Angelique Suijkerbuijk in het St. Elisabeth. Toen ze vanwege rugklachten niet meer als verzorgende aan het bed kon staan, is ze zich verder gaan scholen. Eerst deed ze de opleiding tot praktijkopleider en daarna ook nog de HBO-V. Nu begeleidt ze als projectleider de implementatie van Abena Nova binnen haar organisatie.

Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: