Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Innoveren met incontinentie

Deze blog is een reactie op het visierapport van KPMG, waarin een aangepast zorglandschap wordt geschetst om zo grip te houden op goede zorg. Abena wil als zorgleverancier waarde aan de keten toevoegen om aan de stijgende en veranderende zorgvraag te voldoen. We zoomen in op één van onze specialismen: incontinentie. 

Toekomstvisie: Grip op de zorg, wanneer zorg centraliseert in de wijk

Vergrijzing, personeelstekort, oplopende zorgkosten. De zorg staat voor enorme uitdagingen.

Vanuit verschillende hoeken wordt gespeculeerd over een andere inrichting van het zorglandschap, om zo grip te houden op de kwaliteit en kosten van de zorg. Verandert het zorglandschap inderdaad, dan moeten organisaties binnen de zorgsector met die veranderingen meebewegen. Ook wij als leverancier van de zorg. Rob Basjes, directeur van Abena, deelt zijn visie.

Hij doet dit op basis van het rapport dat in 2020 door KPMG werd gepubliceerd: ‘Wie doet het met wie – Krapte vraagt creativiteit’. Hierin wordt een toekomstvisie voor het zorglandschap geschetst, waarin drie veranderingen centraal staan:

 • Zorg centraliseren in de wijk
 • Focus op preventie
 • Zorg bieden op basis van hulpvraag

Samenvatting

Voorkant rapport Wie doet het met wie KPMG

De rol van Abena als zorgleverancier

De zorg moet anders ingericht gaan worden en we zullen langer thuis blijven wonen. Dit zijn feiten waar we niet omheen kunnen. Bij Abena denken en doen we graag een paar stappen vooruit. Welke waarde kunnen wij als zorgleverancier aan de keten toevoegen om aan de stijgende en veranderende zorgvraag te voldoen? We zoomen in op één van onze specialismen: incontinentie.

Incontinentieproblematiek speelt – gezien en ongezien – in toenemende mate een belangrijke rol in de zorg thuis. We gaan in gesprek met Rob Basjes, directeur van Abena. Aan de hand van de veranderingen die KPMG schetst, vertelt hij hoe Abena zorgprofessionals kan helpen grip te krijgen op goede continentiezorg.

Zorg in de wijk, preventie en vraaggerichte zorg hebben alle te maken met langer thuis wonen. Wat weten we van de incontinentieproblematiek bij mensen thuis?

“Momenteel gebruiken 450.000 Nederlanders die thuis wonen incontinentiemateriaal. We hebben het dan over materiaal dat vergoed wordt via de zorgverzekering; mensen met matig tot zwaar urineverlies. 80% van deze mensen is ouder dan 65 jaar en 60% is ouder dan 75 jaar. Veel van hen ontvangen ook thuiszorg en/of ondersteuning van mantelzorgers. Deze aantallen zullen in de toekomst alleen maar stijgen. Dit komt doordat de overheid langer thuis wonen propageert, de entree naar het verpleeghuis optrekt met ZorgZwaartePakket 5 (ZZP 5) en er lange wachtlijsten zijn voor verpleeghuiszorg.

Duidelijk, de druk neemt toe. Maar hoe kan Abena als leverancier zorgverleners en mantelzorgers hierin ontlasten?

Ik denk dan meteen aan ons slimme incontinentiemateriaal Abena Nova, dat is voorzien van sensoren die continu het verzadigingsniveau van het incontinentiemateriaal monitoren. Via een app wordt doorgegeven wanneer het juiste moment van verschonen is. In 2018 wonnen we met dit product de Zorginnovatieprijs en in 2019 De Challenge “Verpleeghuis van de toekomst”. Veel verpleeghuizen schalen na succesvolle pilots met Abena Nova op naar gebruik bij meer cliënten, omdat de voordelen evident zijn. Het op het juiste moment verschonen, geeft meer grip op goede zorg. Dat wil zeggen: grip op minder natte bedden, minder rode huid, minder fysieke belasting, meer zelfredzaamheid en betere nachtrust bij cliënten. Bovendien bespaart het gebruik van Abena Nova zorgmedewerkers veel tijd. In de verpleeghuiszorg hebben we al veel positieve ervaring opgedaan met de implementatie van deze technologie. En nu zijn we ook voor de thuiszorg plannen voor pilots aan het maken voor betere continentiezorg. Heb jij als lezer hier ideeën over, dan nodigen we je graag uit die met ons te delen!” 

76% minder natte bedden
30% minder verschoningen

Implementatierapport Abena Nova. Onderzoek en rapportage door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Het klinkt nog wel een beetje als operationaliseren op lange termijn…

“Willen we het zorglandschap daadwerkelijk veranderen, zoals beschreven door KPMG, dan moeten we mantelzorgers en wijkverpleging voldoende ondersteuning bieden. Als zorgleverancier kunnen we helpen met slimme innovaties zoals slim incontinentiemateriaal. Maar minstens zo belangrijk is het bieden van inzicht in incontinentieproblematiek. Een nat bed of een rode huid wordt misschien met de beste zorg behandeld, maar kan in sommige gevallen worden voorkomen. Door de bewustwording van zorgverleners hierover te vergroten, kunnen we meer inzetten op preventie. Dat is fijn voor de cliënt en levert ook nog eens een besparing op van tijd én kosten. Bovendien kunnen mensen langer thuis blijven wonen, omdat continentiezorg beter wordt gemanaged. Om terug te komen op je vraag, al deze kennis hebben we al paraat en kunnen we ook op de korte termijn inzetten.”  

Kwaliteit hooghouden, maar tegelijkertijd tijd en kosten besparen. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Kunnen jullie dat daadwerkelijk realiseren?

“Ja, maar we kunnen het niet alleen. Gelukkig zien we dat binnen het zorglandschap (zorgverleners, cliënten, zorgverzekeraars, overheid en leveranciers) samen wordt nagedacht over hoe we de zorg beter en slimmer kunnen inrichten. Transparant zijn en alle onzinnigheid eruit; dat is wat werkt. We zijn ons met z’n allen in toenemende mate bewust dat samenwerken nodig is om daadwerkelijk grip te krijgen. Om hier succesvol in te zijn, moeten we het eens zijn over en ons bewust zijn van elkaars rol en kunde. We moeten het systeemdenken doorbreken en kijken welke toegevoegde waarde iedereen kan bieden in de gehele keten.” 

En wat is jullie verantwoordelijkheid dan precies?

“Als Abena zijn we niet alleen de fabrikant die producten levert. Wij kunnen met onze kennis ook helpen de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek te geven. Maar dat is nog niet alles. Vanuit het oogpunt van preventie moeten we bijdragen aan de zelfredzaamheid van cliënten. Neem weer het slimme incontinentiemateriaal. Naast het bieden van zorg op maat, kunnen we met behulp van data plaspatronen analyseren. Deze kunnen gebruikt worden om een cliënt op tijd naar het toilet te begeleiden en incontinentie uit te stellen of mogelijk zelfs te voorkomen. Een ander voorbeeld is de verkrijgbaarheid van incontinentiemateriaal. Het kost professionals veel tijd de cliënt te begeleiden om aan het juiste incontinentiemateriaal te komen. Wij als leverancier moeten ons er hard voor maken dat wij cliënten bij de hand nemen om de juiste keuzes te maken. Dan ben je pas echt bezig met het toevoegen van waarde voor professionals en cliënten.”  

Kun je een voorbeeld noemen van een goede samenwerking in de keten?

“De ontwikkeling van Abena Nova. Daarvoor werken we nauw samen met onze partner Philadelphia Zorg en andere zorgorganisaties, zodat het product goed aansluit bij de praktijk. Maar we merken ook de belangstelling vanuit de overheid. Zij kijken hoe ze organisaties als Philadelphia kunnen ondersteunen, waarbij ze het belang van technologie en innovatie promoten om de zorg in de toekomst beter en slimmer in te vullen. Samenwerken is essentieel om producten en diensten te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften en uitdagingen in de zorg. Daardoor ben je zeker dat je écht waarde creëert in het bieden van goede zorg. Voor cliënt én professional.”  

Uit onze blog

 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • Slim incontinentiemateriaal
Alles
 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • Slim incontinentiemateriaal
Algemeen

Drijfveren en drempels voor implementatie MedTech

Zorgprofessionals die nog niet met medische technologie werken, staan daar in grote meerderheid (85%) wel voor open. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit ...
Lees meer
datagedreven dehydratiepreventie voorkomt toename zorgzwaarte | Abena
Algemeen

Datagedreven dehydratiepreventie ter voorkoming van toename zorgzwaarte cliënten

Met datagedreven dehydratiepreventie kunnen we voorkomen dat de zorgzwaarte van cliënten toeneemt Datagedreven dehydratiepreventie ter voorkoming van toename zorgzwaarte Dehydratie ...
Lees meer
Huidverzorging blog

De voordelen van verzorgend wassen

Het was volop in het nieuws: het rapport van Radboudumc over standaard zorghandelingen die onnodig zijn. Eén van deze onnodige zorghandelingen is wassen met water ...
Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: