Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Slim incontinentiemateriaal onderzocht door KPMG

Slim incontinentiemateriaal onderzocht door KPMG: "Technologische innovaties in de zorg"

Als partner van de zorg en door onze ervaringen met slim incontinentiemateriaal volgen wij aandachtig alle onderzoeken en ontwikkelingen in onze branche. Onlangs publiceerde KPMG het onderzoeksrapport ‘Technologische innovaties in de zorg’. Hieronder lees je enkele highlights uit dit rapport, waarin slim incontinentiemateriaal als één van de digitale oplossingen in de gehandicapten- en ouderenzorg is onderzocht. 

Medisch-technologische innovaties ontwikkelen zich in een hoog tempo. De inzet van medische technologie en digitale toepassingen bieden mogelijke oplossingen om de toenemende druk op onze gezondheidszorg te verlichten. Het is daarom van belang om inzicht te creëren in de trends die spelen op het gebied van medische technologie en digitale toepassingen binnen de gezondheidszorg. Echter, we zien – en weten uit eigen ervaring – dat de implementatie van digitale toepassingen een grote uitdaging kan zijn. KPMG onderzocht in opdracht van Zorginstituut Nederland de digitale zorginnovaties binnen de oncologische zorg, gehandicapten- en ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en cardiovasculaire zorg en de te verwachten effecten hiervan gerelateerd aan ‘vier principes van passende zorg’. 

Principes van passende zorg

Huidige en toekomstige trends worden gespiegeld aan vier principes van passende zorg:

1. Waardegedreven zorg

 • Mate waarin de innovatie invloed heeft op de gezondheid van de zorggebruiker.
 • Mate waarin de innovatie invloed heeft op de kwaliteit van leven.
 • Mate waarin de innovatie bijdraagt aan kostenreductie.
 • Mate waarin de innovatie bijdraagt aan doelmatige inzet van middelen.

2. Samen met en gezamenlijk rondom de cliënt

 • Mate waarin de innovatie gebruiksvriendelijk is voor de gebruiker en toepasbaar is voor verschillende doelgroepen.
 • Mate waarin de innovatie invloed heeft op samen beslissen.
 • Mate waarin de innovatie invloed heeft op persoonsgerichte zorg.

3. Juiste zorg op de juiste plek

 • Mate waarin zorgverleners en mantelzorgers in hun kracht worden gezet en ondersteund worden door de innovatie.
 • Mate waarin de innovatie bijdraagt aan vermindering van plaatsgebonden zorg.
 • Mate waarin de innovatie bijdraagt aan verplaatsing van zorg naar dichter bij mensen thuis.

4. Handelen vanuit gezondheid, niet vanuit ziekte

 • Mate waarin de innovatie de zorggebruiker onderteunt in dingen die hij/zij wél kan.
 • Mate waarin de innovatie gezond gedrag bevordert.
 • Mate waarin de innovatie gezondheidsverschillen verkleint.
 • Mate waarin de innovatie bijdraagt aan preventie om ziekte en (zwaardere) zorg te voorkomen.

Op basis van verkenningsonderzoek (documentstudie, expertopinie en focusgroepen) zijn medische en digitale toepassingen die binnen 1-3 jaar verwacht of opgeschaald worden, in kaart gebracht per aandachtsgebied: 

KPMG

Slim incontinentiemateriaal is één van de digitale zorginnovaties die in de gehandicapten- en ouderenzorg is onderzocht. Slim incontinentiemateriaal valt onder ‘domotica’; dit is een technologische toepassing ten behoeve van een persoon die door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of -ziekte afhankelijk is van de toepassing (RIVM, 2013). Het slimme incontinentiemateriaal Abena Nova heeft betrekking op de langdurige zorg; gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

Uit het onderzoek zijn een aantal domeinoverstijgende uitdagingen geïdentificeerd, te weten:

a)     Doelmatige inzet van innovaties vraagt om aanpassing van de werkprocessen.

b)    Beperkte acceptatie van zorgverleners om met innovaties te werken vormt een barrière voor de implementatie.

c)     Ethische vraagstukken spelen een rol bij de toepassing en opschaling van innovaties.

d)  Integrale samenwerking en regie is nodig bij implementatie en opschaling van implementaties. 

Download het volledige rapport om de toelichting van deze uitdagingen te bekijken. 

Implementatie van slim incontinentiemateriaal: de uitkomsten

De huidige continentiezorg bij urineverlies bestaat doorgaans uit vaste verschoningstijdstippen. Door deze werkwijze kunnen ongewenste lekkages ontstaan die zorgen voor een nat bed en natte kleding dat de kwaliteit van zorg niet ten goede komt. Of er wordt te vroeg verschoond dat weer verspilling van materiaal in de hand werkt. Continentiezorg is tijdrovend en fysiek belastend. De komst van slim incontinentiemateriaal, onafhankelijk aangetoond door o.a. Significant en Vilans, maakt het mogelijk deze zorgverlening te optimaliseren. 

In hoeverre is slim incontinentiemateriaal waardegedreven zorg?
 • Verschillende studies hebben aangetoond dat de inzet van slim incontinentiemateriaal IAD en doorligplekken kan voorkomen, omdat de cliënt tijdig verschoond wordt.
 • Het gebruik van slim inco kan leiden tot verbetering van nachtrust en kwaliteit van leven, omdat verschoningen worden voorkomen en cliënten hierdoor miner onrust en schaamte ervaren
 • De inzet van slim inco kan leiden tot ongeveer 30% minder verschoningen en een mogelijke gemiddelde tijdsbesparing tusen de 1, 4 en 12 uur per ag afhankelijk van het aantal cliënten dat het materiaal gebruikt.
In hoeverre is de innovatie samen met en gezamenlijk rondom de cliënt?
 • Cliënten met (ernstige) beperkingen of bedlegerigheid zijn gebaat bij de inzet van slim incontinentiemateriaal. Prevalentie incontinentie is 26-35%. Wel kan de sensor een bedreiging vormen als deze bevestigd is aan het materiaal.
 • Sllim incontinentiemateriaal is vooral geschikt voor mensen met dementie die zowel incontinent als minder zelfredzaam zijn. Ongeveer 50% van de cliënten heeft last van incontinentie.
In hoeverre zorgt slim inco voor de juiste zorg op de juiste plek?
 • Zorgverleners weten veel nauwkeuriger wanneer een cliënt verschoond moet worden met als gevolg minder verschoningen en vervangen van beddengoed, wat leidt tot verlaging van werkdruk. 

Daarnaast beschrijft het rapport een drietal randvoorwaarden van de implementatie van slim incontinentiemateriaal: 

 1. Hoge aanschafkosten: de investering ten opzichte van regulier materiaal wordt gezien als grote investering waardoor opschaling moeizaam kan verlopen.
 2. Creëren van draagvlak: verschillende afdelingen moeten worden meegenomen in de uitrol van slim incontinentiemateriaal en hebben hierin zelf een belangrijke rol. Training/scholing is een belangrijke randvoorwaarde. Getrainde medewerkers brengen slim incontinentiemateriaal beter aan waardoor betere resultaten behaald worden.
 3. Aanpassen van de werkprocessen: een succesvolle implementatie is in grote mate afhankelijk van de aanpassing van werkprocessen. De impact van het werken met slim incontinentiemateriaal is groot voor zorgverleners. Het vraagt om een nieuwe kijk op continentiezorg en een andere werkwijze: vraaggestuurd op basis van data.

Conclusie KPMG m.b.t. slim incontinentiemateriaal in de gehandicapten- en ouderenzorg

Inzet van slim incontinentiemateriaal is maatwerk, waarbij de meerwaarde en impact afhankelijk zijn van de inzetbaarheid. De meerwaarde is het hoogst bij cliënten die bedlegerig zijn, in een rolstoel zitten of niet zelf aan kunnen geven wanneer het materiaal verschoond moet worden. Echter, de realiseerbare meerwaarde is afhankelijk van de verandering van de werkprocessen van de zorgverleners. Als zorgverleners hun werkprocessen niet aanpassen op de inzet van slim incontinentiemateriaal (datagestuurd werken), dan wordt de potentiële tijds- en kostenbesparing niet gerealiseerd. 

Meer over het effect van inzet van slim incontinentiemateriaal op de passende zorgprincipes vind je op pagina 50 t/m 52 in het onderzoeksrapport.

 

Benieuwd naar de rest van het onderzoeksrapport? Download het rapport hier.

Vernieuwd Abena Nova eBook

Ervaringen met Abena Nova van beleidsmakers, managers en zorgverleners in de praktijk. Aangevuld met o.a. ervaring van een cliënt. Download het eBook ‘De impact van slim incontinentiemateriaal’.

Uit onze blog

 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • Slim incontinentiemateriaal
Alles
 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • Slim incontinentiemateriaal

Drijfveren en drempels voor implementatie MedTech

Zorgprofessionals die nog niet met medische technologie werken, staan daar in grote meerderheid (85%) wel voor open. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit ...
Lees meer
datagedreven dehydratiepreventie voorkomt toename zorgzwaarte | Abena

Datagedreven dehydratiepreventie ter voorkoming van toename zorgzwaarte cliënten

Met datagedreven dehydratiepreventie kunnen we voorkomen dat de zorgzwaarte van cliënten toeneemt Datagedreven dehydratiepreventie ter voorkoming van toename zorgzwaarte Dehydratie ...
Lees meer

De voordelen van verzorgend wassen

Het was volop in het nieuws: het rapport van Radboudumc over standaard zorghandelingen die onnodig zijn. Eén van deze onnodige zorghandelingen is wassen met water ...
Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: