Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Samenvatting rapport KPMG

In deze blog geven we een samenvatting van het visierapport van KPMG: “Wie doet het met wie”. De Nederlandse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen als personeelstekorten en vergrijzing. Als we in de toekomst grip willen houden op de kwaliteit, tijd en kosten van de zorg, zijn er aanpassingen nodig in het zorglandschap. KPMG beschrijft in het rapport hun toekomstvisie voor het zorglandschap.

Samenvatting rapport KPMG - Krapte vraagt creativiteit

De druk op de Nederlandse gezondheidszorg is groot. COVID-19 heeft ons wat dat betreft keihard met de neus op de feiten gedrukt. Hoewel je dit een uitzonderlijke situatie kunt noemen, geeft het wel inzicht in wat ons mogelijk te wachten staat door de toenemende zorgvraag en de huidige inrichting van het zorglandschap. Vanuit verschillende hoeken worden hiervoor ideeën gelanceerd. Zo ook door KPMG die in 2020 het rapport ‘Wie doet het met wie – Krapte vraagt creativiteit’ publiceerde. Een visie waarin belangrijke hervormingspunten aan bod komen. In deze blog vatten we het rapport van KPMG 

We vinden het belangrijk om na te denken over hoe toekomst eruit kan zien. Het helpt bij het bepalen van de rol van je organisatie in het leveren van grip op goede zorg in de toekomst. Daarom stelden we onszelf de vraag: Hoe moeten wij als zorgleverancier meebewegen, als het zorglandschap geschetst door KPMG werkelijkheid wordt? Je leest het antwoord in deze blog.

Transformatie van het zorglandschap

In het rapport schetst KPMG een businesscase waaruit blijkt dat een vergaande transformatie van het zorglandschap ervoor kan zorgen dat de zorgkosten niet significant stijgen (+24%), maar juist afnemen (-14%). Daarvoor, zeggen zij, zijn (o.a.) drie radicale veranderingen nodig binnen het zorglandschap: zorg centraliseren in de wijk, focus op preventie en behandeling op basis van hulpvraag. In deze blog vatten we de toekomstvisie die KPMG schetst samen. 

1. Wonen, welzijn en zorg in de wijk als nieuwe norm

De verandering die KPMG beschrijft, is dat alle zorg in de wijk wordt geregeld, tenzij dit niet mogelijk is doordat hoogspecialistische kennis en/of dure faciliteiten nodig zijn. Sociale en technologische innovatie helpen om de zorg bij burgers thuis en/of in de wijk te organiseren. De coördinatie is in handen van lokale, integrale zorgcentra. Deze centra kijken naar het geheel van wonen, welzijn en zorg. Speciale ‘wijkmanagers’ fungeren als spin in het web. 

2. Preventie

Het creëren van gezonde wijken is essentieel in de transformatie van het zorglandschap. Een stabiele woon-, werk- en sociale situatie, kan de huidige zorgvraag verminderen. Data-analyses kunnen de problematiek in wijken inzichtelijk maken en de basis vormen voor preventieve programma’s. KPMG pleit ervoor deze programma’s breed en geïntegreerd in de wijk uit te zetten. Dit betekent dat niet alleen zorgorganisaties betrokken worden, maar bijvoorbeeld ook de lokale supermarkt of school. Zij kunnen een rol spelen in het vroeg signaleren van problematiek en het stimuleren van gezonde keuzes.

3. Behandeling op basis van een hulpvraag

Als iemand, ondanks alle preventieve maatregelen, toch ziek wordt of een andere hulpvraag heeft, dan kan laagdrempelig aangeklopt worden bij de (digitale) voordeur in de wijk. Technologie helpt bij het verkrijgen van de gewenste informatie en/of triage naar een geschikte hulpverlener. Daarbij kijkt men breder dan alleen naar gezondheid; wonen, werk en sociale problematiek worden ook meegenomen in de beoordeling. Achter de voordeur staat een breed multidisciplinair team klaar. Bij enkelvoudige vragen vindt doorverwijzing naar de juiste hulpverlener plaats. Bij complexere vragen wordt een multidisciplinair team ingezet voor de juiste integrale diagnostiek en het opzetten van een behandelplan. De vraag en behoefte van de patiënt vormen hierbij het uitgangspunt. 

settings in het zorglandschap van de toekomst rapport KPMG

Afbeelding: Settings in het zorglandschap zoals beschreven in de toekomstvisie van KMPG – Bron: KPMG

Belemmeringen ombuigen tot versnellers

De transitie naar het toekomstig zorglandschap is alleen niet gemakkelijk. Bestaande structuren op het gebied van organisatiecultuur, financiering en contractering, regie en mandaat vertragen het proces. Maar, zo wordt in het rapport gesteld, het is mogelijk die belemmerende factoren om te buigen tot versnellers. 

 • Creëer een verandercultuur: Het verandervermogen van de sector als geheel moet verbeteren en ook binnen organisaties is een culturele transformatie nodig. Dit krijg je op gang door een gezamenlijke visie en doelstellingen te formuleren en ambitieuze toekomstbeelden neer te zetten die de belangenverschillen overstijgen. Organisaties moeten de onderlinge dialoog aangegaan en moeilijke onderwerpen niet schuwen. Voor informele – en vaak cultuurbepalende – gesprekken tussen medewerkers kan nieuwe technologie worden ingezet.
 • Zet financiële prikkels de juiste kant op: Om integrale samenwerking te stimuleren, moeten budgetten organisatie-overstijgend worden samengevoegd. Dat betekent niet één budget voor een hele regio, maar overstijgende budgetten voor specifieke doelgroepen die zijn vastgelegd in contractvormen en die toewerken naar de verbetering van gezondheid en zorg. Verbind financiële prikkels niet aan volume maar aan de waarde van zorg. En geef zorgaanbieders tijd om de transitie te maken door meerjarige afspraken te maken.
 • Sturing van het gezamenlijk belang: Het huidige zorglandschap is versnipperd. Tussen de zorgaanbieders bestaan schotten en zorgaanbieders en burgers hebben te maken met verschillende financieringssystemen. Om daar verandering in te brengen, moet de ontwikkeling van zorginhoudelijke plannen hand in hand gaat met een organisatie-overstijgende en niet te vrijblijvende governancestructuur. Start samenwerkingsverbanden met partijen die bereid en in staat zijn de gezamenlijke transitie te maken, maar houd de deur ook open voor anderen. Toon lef om in het diepe te springen en het avontuur met elkaar aan te gaan. En help elkaar bij het vinden van oplossingen.

Samen

KPMG sluit het rapport af met een belangrijke oproep: aanbieders op het gebied van zorg, welzijn en wonen, gemeenten, verzekeraars, ministeries, branchepartijen en de overheid als geheel moeten de handen ineenslaan. Alleen samen kunnen we de transitie maken. 

Download rapport

Voorkant rapport Wie doet het met wie KPMG

Het volledige rapport is te downloaden via de website van KPMG. 

Uit onze blog

 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • selectiehulp
 • Slim incontinentiemateriaal
Alles
 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • selectiehulp
 • Slim incontinentiemateriaal
Continentiezorg blog

Vooruitstrevende continentiezorg met ABENA Nova

Prisma en ABENA werken zij aan zij om een nieuwe standaard te zetten voor continentiezorg, waarbij het welzijn van bewoners en zorgverleners voorop staat.
Lees meer
Continentiezorg blog

Nooit meer misgrijpen met de verbruikersmatrix

Theo (zorgspecialist van Abena) vertelt hoe hij de verbruikersmatrix heeft ingezet om te zorgen dat een van onze klanten altijd voldoende voorraad heeft.
Lees meer
Continentiezorg blog

Accepteer jij natte bedden bij jouw cliënt?

Bij veel zorgorganisaties komen natte bedden regelmatig voor. Theo Onderstal is ervan overtuigd dat natte bedden er niet bij horen.
Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: