Zorgprofessional

Zoek hier
Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Zoek hier
Generic filters
Exact matches only
Zoek hier
Generic filters
Exact matches only

Ervaring Abena Nova projectleider St. Elisabeth

“Dit soort innovaties kun je niet van hogerhand opleggen, je moet het samen doen"

Angelique Suijkerbuijk is projectleider voor Abena Nova in het St. Elisabeth. 

Al 31 jaar werkt Angelique Suijkerbuijk in het St. Elisabeth. Toen ze vanwege rugklachten niet meer als verzorgende aan het bed kon staan, is ze zich verder gaan scholen. Eerst deed ze de opleiding tot praktijkopleider en daarna ook nog de HBO-V. Nu begeleidt ze als projectleider de implementatie van Abena Nova binnen haar organisatie. 

Waarom hebben jullie slim incontinentiemateriaal in het St. Elisabeth geïntroduceerd?

“We doen er alles aan om de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren. Maar ook streven we ernaar dat onze medewerkers minder werkdruk ervaren. Zo is Abena Nova op ons pad gekomen. Het is een mooi product dat in alle lagen van de organisatie meerwaarde kan bieden. Het zorgt ervoor dat bewoners vaker ongestoord kunnen slapen en verbetert de huidconditie. Daarbij hoeven medewerkers minder vaak incontinentiemateriaal te verwisselen, waardoor ze minder fysiek belast worden en tijd besparen. Hoewel het product voor de organisatie in aanschaf wel wat duurder is dan standaard incontinentiemateriaal, wegen deze voordelen daar ruimschoots tegenop.”

"Hoewel het product voor de organisatie in aanschaf wel wat duurder is dan standaard incontinentiemateriaal, wegen deze voordelen daar ruimschoots tegenop."
Anqelique Suijkerbuijk
Projectleider

Jij bent iets later bij het project betrokken geraakt, toch?

“Dat klopt. Door samenloop van omstandigheden, waaronder de eerste coronagolf, is het project in eerste instantie niet goed van de grond gekomen. De timing was toen gewoon niet goed en dat is wel heel belangrijk als je dit soort innovaties introduceert. Nadat het project even stop was gezet, hebben ze mij gevraagd het weer op te pakken.” 

Abena Nova eBook

Ervaringen met Abena Nova van beleidsmakers, managers en zorgverleners in de praktijk. Download het eBook de impact van slim incontinentiemateriaal

Hoe ben je te werk gegaan?

“Om overzicht te creëren, ben ik begonnen met het schrijven van een projectplan. Daarin staat welke doelen we als organisatie willen bereiken, welke stappen we daarvoor gaan zetten, wie erbij betrokken zijn, welke rol zij hebben en hoe we de resultaten meten. Nadat het plan door de projectgroep was goedgekeurd, heb ik het naar onze ambassadeurs gestuurd. Die zijn enorm belangrijk. Wij kunnen het namelijk wel allemaal mooi bedenken, maar het moet op de werkvloer gebeuren. Iedere afdeling heeft nu twee ambassadeurs. Dit zijn enthousiaste mensen die Abena Nova als een mooie innovatie zien. Het is mijn taak hun enthousiasme warm te houden en hen tools te geven dit over te dragen aan hun team. Daarbij word ik geholpen door Abena.”

"Iedere afdeling heeft nu twee ambassadeurs. Dit zijn enthousiaste mensen die Abena Nova als een mooie innovatie zien. Het is mijn taak hun enthousiasme warm te houden en hen tools te geven dit over te dragen aan hun team."
Angelique Suijkerbuijk
Projectleider

Op welke manier houd je het onderwerp warm binnen de organisatie?

“Iedere maand hebben we een ambassadeursoverleg. Samen bespreken we wat goed gaat en verbeteringen pakken we meteen op. Verder zorg ik ervoor dat het onderwerp zichtbaar is op de werkvloer. Daarvoor krijg ik ook goede tips vanuit Abena. Zo kwamen zij met het idee een bord op de verpleegpost op te hangen, waarop iedereen post-its kan plakken met ideeën, opmerkingen en vragen. De ambassadeurs zien dit en kunnen er meteen mee aan de slag. Het is niet dat dit stormloopt, maar iedereen wordt er wel dagelijks mee geconfronteerd en dat helpt. In dat kader heb ik ook een informatieposter gemaakt met daarop de stand van zaken van het project. En na evaluatiemomenten verschijnt er een nieuwsbrief voor bewoners en hun familie en één voor medewerkers, waarin we bijvoorbeeld de resultaten van de tussenevaluaties vermelden. Het is goed om je successen te delen. Ook vond we het belangrijk de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad actief bij het project te betrekken. We zijn bij beide langsgegaan en hebben hen het product laten zien en voelen en wat informatiefilmpjes van Abena getoond. Dat is heel goed ontvangen.”

Hoe evalueren jullie het project?

“Vanuit Abena worden er cijfers aangeleverd, maar voor mensen op de werkvloer zeggen cijfers niet zoveel. Zij moeten het zelf ervaren. Ik vond het belangrijk ook die ervaringen in de evaluatie mee te nemen. Daarom heb ik een vragenlijst opgesteld en die binnen de organisatie verspreid, specifiek om ervaringen in kaart te brengen. Dus nu krijgen we vanuit Abena de tussenmetingen in cijfers en wij vullen die aan met de ervaringen. Zo hebben we een mooi, compleet beeld.”

Ik heb begrepen dat in de projectgroep ook een wondconsulent zit. Waarom?

De conditie van de huid is een belangrijke graadmeter voor het effect van slim incontinentiemateriaal. Doordat we een wondconsulent in de projectgroep hebben, benutten we de expertise die we in huis hebben en kunnen we snel schakelen. Zij loopt iedere week een zogenaamde wondronde en kijkt daarbij specifiek hoe de huidconditie is van de bewoners die Abena Nova gebruiken. Dit wordt vergeleken met eerdere metingen. Mocht de huidconditie verslechterd zijn, dan zoeken we uit wat de oorzaak is. Marcel, de continentiespecialist van Abena, kijkt dan ook mee. Laatst bleek bijvoorbeeld een verslechterde huidconditie aan de barrièrecrème te liggen die niet matchte met het incontinentiemateriaal. De ambassadeurs hebben meteen hun team geïnstrueerd en bij de volgende meting zagen we dat het alweer beter ging. Dat werkt dan heel stimulerend.” 

Zijn er nog dingen waar jullie tegenaanlopen?

“De nieuwe werkwijze is eigenlijk meteen door iedereen opgepakt. ’s Nachts wordt er al heel goed mee gewerkt, maar overdag zijn er nog wat hobbels. Ook dan wordt het incontinentiemateriaal op de juiste manier gebruikt, er wordt alleen vaak niet aan de hand van de app verschoond. Onze zorgverleners zijn gewend bewoners op vaste momenten nieuw incontinentiemateriaal om te doen, bijvoorbeeld voor het rustuurtje ‘s middags. Dat is vroeger zo geleerd en het is lastig om dat eruit te krijgen. Daarnaast loopt men er in de dagdienst tegenaan dat Abena Nova niet werkt voor ontlasting. Ik weet dat er een sensor in ontwikkeling is die ook ontlasting meet. We hebben met de teams afgesproken dat, zodra die door Abena geleverd wordt, wij er een pilot mee gaan draaien.” 

Het gaat dus voor een groot deel om cultuurverandering waar jullie tegenaanlopen?

“Dat klopt en dat is echt het lastigst. Kijk bijvoorbeeld naar de rol van de zwerfdienst. Die is altijd gewend geweest vaste rondes te lopen om collega’s te helpen bij het verzorgen van bewoners. Maar die werkwijze past niet bij Abena Nova, want dan komt er hulp op het moment dat het niet nodig is. We hebben al iedere zwerfwacht een telefoon gegeven, zodat ook zij kunnen zien wanneer bij een bewoner het incontinentiemateriaal verzadigd is, maar dat heeft tot op heden onvoldoende opgeleverd. We zijn nu aan het nadenken of we hiervoor onze HBO-V-verpleegkundigen als coaches op de werkvloer kunnen inzetten, maar dit staat nog in de kinderschoenen. Het kost gewoon veel tijd om mensen een andere manier van werken aan te leren. Je hebt echt maanden nodig om de knop om te draaien.” 

Hoe is dat voor jou?

“Ik wil mijn collega’s graag helpen die draai te maken, zodat ook zij het effect zien en minder werkdruk gaan ervaren. Mede daarom ga ik binnenkort starten met de opleiding verandermanagement, zodat ik me daarin verder kan ontwikkelen. En vanuit Abena is aangegeven dat zij mij ook hierin kunnen ondersteunen.”

Al met al kun je wel zeggen dat jullie in het St. Elisabeth heel goed bezig zijn. Wat draagt volgens jou bij aan dat succes?

“Ik denk dat we met ons projectplan een stevig fundament hebben gelegd. Daarnaast is het goed dat alle lagen van de organisatie in de projectgroep vertegenwoordigd zijn. Dus zowel het management als de werkvloer. Daardoor wordt het project breed gedragen en hoor je van alle kanten hoe het gaat. En omdat de lijntjes kort zijn, kunnen we snel dingen regelen en oplossen. Verder zijn we heel transparant. Alle verslagen zijn openbaar, zowel van de ambassadeurs- als de projectgroepsvergaderingen. Zo kunnen alle zorgmedewerkers in de organisatie lezen wat er besproken is. Sowieso zorgen we ervoor dat alle resultaten gedeeld blijven worden. Abena Nova is bijvoorbeeld een vast vergaderpunt op de agenda van ieder teamoverleg. Tot slot hebben we het geluk dat we een kleine organisatie zijn. Iedereen kent elkaar en alle deuren staan altijd open. Er heerst een veilig klimaat, waardoor mensen durven zeggen als ze iets niet goed vinden werken. Dat is belangrijk, want dit soort innovaties kun je niet vanaf hogerhand opleggen, je moet het samen doen.”

76% minder natte bedden
30% minder verschoningen

Implementatierapport Abena Nova. Onderzoek en rapportage door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Uit onze blog

 • Alles
 • Abena Nova praktijkervaring
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
Alles
 • Alles
 • Abena Nova praktijkervaring
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
verzorgende houdt arm van cliënt vast

Personeelstekort in de zorg

Het schreeuwende tekort aan zorgmedewerkers houdt iedereen bezig. De overheid, beleidsmakers in de zorg, onderzoekers, opiniemakers: van alle kanten proberen betrokkenen oplossingen te vinden voor dit enorme probleem. Ook bij Abena zoeken we, samen met zorgorganisaties, elke dag naar manieren om de kloof tussen zorgvraag en -aanbod te verkleinen. In de praktijk zien we daarbij dat investeringen in kwaliteit goed hand in hand kunnen gaan met tijdwinst en kostenbesparingen.

Lees meer
Zorgverlener en cliënt Abena Nova kijken naar de app

Aan het woord: Abena Nova gebruiker Gieneke

Cliënt Gieneke en zorgmedewerker Diana zijn de pioniers die Abena Nova in gebruik hebben genomen bij Marijke Hiem, een van de locaties van zorgaanbieder Alliade. In een openhartig interview vertellen ze over hun ervaringen met het slimme incontinentiemateriaal.

Lees meer

Ervaring Abena Nova woonbegeleider Ons Tweede Thuis

Woonbegeleider Sylvia Betten introduceerde tijdens haar opleiding Abena Nova bij Ons Tweede Thuis. En met succes. Inmiddels weet de organisatie hoe ze Abena Nova succesvol kunnen inzetten. Lees haar ervaring met slim incontinentiemateriaal Abena Nova.

Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: