Datagedreven dehydratiepreventie ter voorkoming van toename zorgzwaarte cliënten

datagedreven dehydratiepreventie voorkomt toename zorgzwaarte | Abena

Met datagedreven dehydratiepreventie kunnen we voorkomen dat de zorgzwaarte van cliënten toeneemt Datagedreven dehydratiepreventie ter voorkoming van toename zorgzwaarte Dehydratie onder ouderen is een groot probleem. Als dehydratie onopgemerkt blijft, wat vaak het geval is, neemt de zorgzwaarte van cliënten toe. Wij denken dat datagedreven dehydratiepreventie de druk op de langdurige zorg kan verminderen. Daarom […]

Dehydratie: herkennen, voorkomen en behandelen

Dehydratie bij ouderen in een zorginstelling

Dehydratie: herkennen, voorkomen en behandelen In de wereld van de gezondheidszorg staan zorgverleners vaak voor de uitdaging om cliënten met verschillende gezondheidsproblemen te helpen. Een veelvoorkomend maar soms onderschat probleem is dehydratie. Dehydratie betekent dat het lichaam niet genoeg vocht heeft om goed te kunnen functioneren. Dit kan gebeuren als er meer vocht uit het […]

Onderzoek naar slimme drinkbeker voor dehydratiepreventie

Abena onderzoek naar slimme drinkbeker Aquatime voor dehydratiepreventie

Onderzoek naar slimme drinkbeker voor dehydratiepreventie Abena gaat Aquatime testen binnen zorgorganisaties Ouderen hebben een verhoogd risico op dehydratie en de mogelijke gevolgen daarvan, zoals urineweginfecties, obstipatie, vallen en verwardheid. Het monitoren en stimuleren van de vochtinname met behulp van een slimme drinkbeker kan veel onnodige behandelingen, en zelfs ziekenhuisopnames, voorkomen en de werkdruk op […]