Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Medische technologie verlicht de zorg

Zonder innovatie komt de cliënt in de kou te staan

Blog over het slechten van barrières bij de implementatie van medische technologie.

Onderzoeksbureau Gupta Strategics onderzocht in opdracht van FME hoe groot de bijdrage van medische technologie aan het personeelstekort in de zorg kan zijn. De conclusies zijn voor Abena erg herkenbaar: we maken het dagelijks mee bij de implementatie van ons slimme incontinentiemateriaal Abena Nova. De wil om te innoveren is er, maar we moeten een aantal grote barrières slechten willen we medische technologieën implementeren in onze dagelijkse werkzaamheden. Kortom, we zijn er nog niet. En dat is jammer, want medische technologie is van groot belang bij de aanpak van het personeelstekort in de zorg.

Medische technologie (MedTech) is van groot belang bij de aanpak van personeelstekort in de zorg. Zonder inzet van MedTech kan het personeelstekort oplopen tot wel 135.000 werknemers in 2031. Dat is de conclusie van het onderzoeksrapport Uitweg uit de Schaarste. Over de noodzaak en belofte van medische technologie in de aanpak van personeelstekort in de zorg’ (2022).

Probleem én oplossing zijn bekend

De grootste boosdoener voor het personeelstekort in de zorg is de vergrijzing. We worden steeds ouder en hebben daardoor meer zorg nodig. Maar het aandeel zorgpersoneel groeit niet mee met de ouder wordende bevolking. Het gevolg: minder mensen die klaarstaan om de zorg te verlenen die nodig is. Met name in de ouderen- en de ziekenhuiszorg worden grote tekorten verwacht: deze kunnen oplopen tot zo’n 135.000 werknemers in 2031. En dat is zorgwekkend, want deze branches bieden al werk aan ruim 59% van ons zorgpersoneel.

Technologische innovaties spelen een steeds grotere rol spelen bij het behouden van zorgkwaliteit, zeker in tijden van personele krapte. MedTech draagt bij aan efficiëntere inzet van zorgpersoneel, zodat dezelfde groep medewerkers meer zorg kan leveren. Verder blijft zorgpersoneel vitaler door de inzet van innovaties, omdat ze minder vaak onnodig fysiek belastende werkzaamheden uit hoeven te voeren.

We innoveren (nog) niet

De meeste zorginstellingen voelen de noodzaak om te innoveren. Waarom zijn we dan nog niet allemaal overstag? Bij de implementatie van nieuwe innovaties, lopen zorgorganisaties vaak tegen pijnpunten aan. Het rapport beschrijft vier oorzaken die de implementatie van MedTech in de weg staan:

 1. De urgentie op de werkvloer vertaalt zich nog niet in veranderkracht op organisatieniveau
 2. Er is beperkte kennis van (zorg)technologie in alle lagen van de organisatie
 3. Financiële prikkels beperken de verandering van het zorgproces
 4. De huidige schaal van implementatie is te klein voor een positieve business case

Als partner van zorginstellingen zijn we bij Abena constant bezig met de vraag hoe we kunnen bijdragen aan een verbetering van de zorgkwaliteit. Dat doen we onder andere met het slimme incontinentiemateriaal Abena Nova. Bij het implementeren van deze MedTech ondervinden we dagelijks de struggles van organisaties en zorgverleners. We vinden het belangrijk onze ervaring te delen. De juiste vragen te stellen en organisaties te helpen om meer grip te krijgen op kwaliteit, tijd en kosten. Zorgorganisaties uitdagen om te durven doen. Alleen zo kunnen we de impasse doorbreken. 

Vernieuwd Abena Nova eBook

Ervaringen met Abena Nova van beleidsmakers, managers en zorgverleners in de praktijk. Aangevuld met o.a. ervaring van een cliënt. Download het eBook ‘De impact van slim incontinentiemateriaal’.

Durf je te investeren in de lange termijn?

Een logische vraag als organisaties met Nova starten is: wat zijn de kosten versus de baten? Men wil het liefst zo min mogelijk tijd en geld investeren. Want een structureel financieel potje is er niet, of er moet nog gekeken worden hoe dit beschikbaar kan komen. En tijd om medewerkers op te leiden is er ook vaak niet. Maar zonder investering aan de voorkant, ga je op lange termijn niet de vruchten plukken van MedTech implementaties.

Vaak stellen we deze organisaties een tegenvraag: wanneer is Nova voor jou een succes en wat ben je bereid te investeren? Het antwoord op deze vraag is cruciaal. Alleen organisaties die willen inzetten op structurele kwaliteitsverbetering, zullen ervaren dat je met Nova écht het verschil kunt maken. Door een duidelijke focus op kwaliteit van zorg draag je niet alleen bij aan het welzijn van zorgverleners en cliënten, maar realiseer je ook tijdswinst en kostenbesparingen: minder tijd voor (onnodige) verschoningen en minder gevolgkosten zoals lakensets en huidverzorging. 

Durf je te vertrouwen op een positieve uitkomst?

Wij horen vaak: “Ik heb gelezen over succesvolle implementaties van Abena Nova. Ik wil zelf wel eens zien of het ook werkt in onze organisatie.”

Een begrijpelijke gedachte: eerst zien, dan geloven. Maar, dat Abena Nova een positieve impact heeft op zorgorganisaties, wordt keer op keer bewezen. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat je met Nova tenminste 30 minuten per cliënt per dag kunt besparen. Durf te vertrouwen dat Nova ook bij jouw organisatie kan werken. Inderdaad: kán werken. Want het kan alleen werken als de hele organisatie bereid is tot een procesverandering. Pas dan kun je gaan testen.

Nova start vaak met een test op kleine schaal. Belangrijk is dat aan deze test een weloverwogen business case ten grondslag ligt. Natuurlijk ben je als organisatie blij met minder natte bedden. Maar als je op te kleine schaal gaat meten, is deze kwaliteitswinst lastig te vertalen naar tijdswinst en kostenbesparingen. Zeker als je bedenkt hoeveel tijd het heeft gekost om deze afdeling op te leiden in omgaan met technologie, te laten wennen aan vraaggestuurd werken en in te laten zien wat het oplevert.

Durf je écht ja te zeggen tegen een procesverandering op grote schaal, dan slaag je voor de test. Want dan ga je de tijd en het geld dat je investeert ook écht terugverdienen. 

Durf je eigenaarschap te nemen?

Ook wij van Abena hebben geleerd. Sinds 2017 zijn we bezig om samen met de zorg een implementatieproces op te zetten. En inmiddels is dit proces bewezen effectief. Een belangrijk leerpunt? Het eigenaarschap van verandering moet bij de organisatie zelf liggen. Want we hebben gezien dat, wanneer we intensief begeleiden en dan langzaam terugtrekken, mensen vervallen in oude patronen. Ze denken de techniek niet meer nodig te hebben. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Uiteraard hebben wij een belangrijke taak in het beschikbaar stellen van de producten en de techniek en het begeleiden om ermee om te leren gaan, maar de kartrekkers moeten van binnenuit komen. 

Ben je bereid als organisatie het eigenaarschap op je te nemen en de kar te trekken? Na te denken over hoe je mensen meeneemt in de cultuurverandering die er nodig is? Een duidelijke visie te formuleren en uitdragen op kwaliteit van zorg? In alle lagen van de organisatie ja te zeggen tegen een procesverandering? Dan zeg je ja tegen structurele kwaliteitsverbetering, tijdswinst en kostenbesparing. Ja tegen toekomstbestendige zorg. 

Wil jij ook samen met ons werken aan structurele kwaliteitsverbetering, tijdswinst en kostenbesparingen door de implementatie van Abena Nova? Laat het ons weten.

Over Abena Nova

Uit diverse business cases blijkt dat Abena Nova het verschil kan maken. Zo wordt er tenminste 30 minuten bespaart per gebruiker per dag, neemt het aantal verschoningen met 28% af en het aantal handmatige controles met 84%. Bovendien geven zorgprofessionals aan dat het werk minder fysiek belastend wordt én dat Nova ook preventief werkt. Door inzicht in het plaspatroon kan er tijdig een toilet-moment worden ingepland en zitten cliënten minder lang in nat incontinentiemateriaal. Met als gevolg minder last van een rode huid.

76% minder natte bedden
30% minder verschoningen

Implementatierapport Abena Nova. Onderzoek en rapportage door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Uit onze blog

 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • selectiehulp
 • Slim incontinentiemateriaal
Alles
 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • selectiehulp
 • Slim incontinentiemateriaal

Vooruitstrevende continentiezorg met ABENA Nova

Prisma en ABENA werken zij aan zij om een nieuwe standaard te zetten voor continentiezorg, waarbij het welzijn van bewoners en zorgverleners voorop staat.
Lees meer

Nooit meer misgrijpen met de verbruikersmatrix

Theo (zorgspecialist van Abena) vertelt hoe hij de verbruikersmatrix heeft ingezet om te zorgen dat een van onze klanten altijd voldoende voorraad heeft.
Lees meer

Accepteer jij natte bedden bij jouw cliënt?

Bij veel zorgorganisaties komen natte bedden regelmatig voor. Theo Onderstal is ervan overtuigd dat natte bedden er niet bij horen.
Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: