Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Kwaliteit in de zorgketen

Grip op goede zorg: kwaliteit in de zorgketen

We zetten ons bij Abena in voor grip op goede zorg. Meer grip op tijd van zorgmedewerkers, zorgkosten én kwaliteit van zorg. Maar hoe behoud je aandacht voor kwaliteit binnen een zorgketen waarin er steeds minder bewegingsruimte is? Leon Schraverus, Commercieel Manager Homecare & Distribution, vertelt hoe Abena zich staande houdt. 

Als het gaat over vergoeding van zorgmiddelen, spreken we vaak over de zorgketen. Hoe zit die keten in Nederland in elkaar?

“De extramurale zorgketen bestaat uit verschillende partijen. Abena is als fabrikant van o.a. incontinentieproducten één van die partijen. Fabrikanten leveren producten aan distributeurs: de medische speciaalzaken. Wanneer een zorgprofessional een hulpmiddel voorschrijft, wordt dit geleverd door een distributeur. De rekening wordt vervolgens, via de zorgpolis van de cliënt, gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hulpmiddelen maken deel uit van het basispakket en de hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de zorgverzekeraar. In de basis hebben we hulpmiddelenzorg goed geregeld. Alleen staat deze zorgketen momenteel onder een enorme druk.” 

Hoe wordt er binnen de zorgketen gezorgd voor kwaliteit?

“Elke stakeholder heeft een rol binnen de keten. Als je naar ons kijkt, als fabrikant, willen we natuurlijk aan ons merk Abena bouwen. Maar dat betekent niet dat wij altijd maar het duurste product inzetten. Het belangrijkste is dat de eindgebruiker beschikt over het juiste product. Daarom denken we actief mee welke oplossing het beste past bij de indicatie, maar vooral welk product het beste past bij de gebruiker. En dat hoeft niet per definitie de meest ‘luxe’ oplossing te zijn.”

“Ook de voorschrijver speelt een belangrijke rol: door goed te kijken naar de patiënt, de klachten en de mogelijke oplossingen. Nogmaals: er hoeft lang niet altijd voor de duurste oplossing gekozen te worden. Bij sommige indicaties is een goedkopere oplossing voldoende. Uiteindelijk gaat het erom dat de klachten van de eindgebruiker zo opgelost worden, dat diegene weer de dingen kan doen die hij of zij normaal ook doet. Dat is kwaliteit van leven en daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.”

“Tot slot heb je de betaler, de zorgverzekeraar. Zij vormen een hele belangrijke schakel, want zij geven uitvoering aan de basisverzekering. Dit is een heel actueel punt: wanneer de zorgverzekeraar weigert om de vergoedingen voor hulpmiddelen als gevolg van kostenstijgingen te indexeren, worden de gevolgen elders in de keten merkbaar.”

"Eigenlijk zou de verzekeraar juist moeten kijken: wat kost de totale zorg voor een verzekerde mij per jaar?"

Hoe worden die gevolgen nu dan merkbaar?

“Je ziet nu dat de prijzen voor grondstoffen, energie en transport stijgen, en daarmee ook de kostprijs van onze producten. De financiële gevolgen daarvan vangen fabrikanten en de distributeurs samen op, omdat de zorgverzekeraar de vergoedingen voor dit soort medische hulpmiddelen niet wil verhogen. De continuïteit van hulpmiddelenzorg dreigt zo in gevaar te komen. En dat gaat mogelijk gevolgen hebben voor de gebruikers van hulpmiddelen.”

“Wat er bijvoorbeeld kan gebeuren is dat men minder producten krijgt dan voorheen. Of dat er gekeken wordt naar een goedkopere oplossing, in plaats van naar een passende. Zo treedt er langzaam verschraling van hulpmiddelenzorg op. Er zijn best situaties denkbaar waarin je, zonder verlies van kwaliteit van leven, goedkopere producten in kan zetten. Maar dat is lang niet in alle gevallen zo.”

“Het risico van overstappen naar goedkopere producten is bijvoorbeeld dat je als eindgebruiker meer last krijgt van lekkages en huidproblemen. Dan ben je qua continentiezorg misschien wel goedkoper uit, maar de totale zorgvraag en de bijbehorende kosten zullen daarmee toenemen. In dat kader is het van belang zicht te hebben op Total Cost of Ownership (TCO).”

Hoe speelt de Total Cost of Ownership een rol binnen de zorgketen?

“Er wordt nu niet zozeer naar TCO gekeken. Het probleem is wel duidelijk, maar het systeem is niet ingericht op een andere werkwijze. Op dit moment wordt zorg onderverdeeld in verschillende kostenposten. Wanneer er binnen de ene kostenpost bespaard kan worden, kijkt men niet naar de mogelijke gevolgen die dit elders op de balans heeft.”

“Dit werkt in het nadeel van de eindgebruiker: wanneer iemand huidproblemen krijgt als gevolg van de inzet van goedkoper of niet passend incontinentiemateriaal, worden de kosten hiervoor niet geschaard onder continentiezorg. Dan valt het onder huidverzorging.”

“Eigenlijk zou de verzekeraar juist moeten kijken wat de totale kosten van zorg voor een verzekerde per jaar zijn.  Het blijkt een enorme uitdaging om zoiets te calculeren.”

"Het uiteindelijke doel is dat hulpmiddelenzorg bereikbaar en betaalbaar blijft voor iedereen in Nederland. Nu, maar zeker ook in de toekomst."

Kan preventie nog een rol spelen in dit geheel?

“De verzekeraars zetten stevig in op preventie, en voor een aantal indicatiegebieden is dat ook een prima oplossing. Denk aan een gezonde levensstijl ter preventie van hart- en vaatziekten. Helaas kan incontinentie doorgaans niet middels preventieve maatregelen worden voorkomen.”

“Wat wel kan, is preventieve huidverzorging om huidproblemen bij incontinentie te voorkomen. Maar dat vraagt om gedragsverandering: mensen gaan pas over tot behandeling op het moment dat ze zien dat er zich een probleem voordoet. Preventieve huidverzorging doen we nu alleen als we de zon in gaan, maar zou bijvoorbeeld in het geval van incontinentie ook kunnen helpen.”

Hoe ziet de toekomst binnen de zorgketen eruit voor Abena?

“De druk binnen de keten is naar mijn mening nog nooit zo groot geweest als op dit moment. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de keten in haar huidige vorm, in de toekomst plaatsmaakt voor een ander model. Een ander risico is dat er in Nederland niet meer ingezet wordt op innovaties of nieuwe
producten. Het zou natuurlijk triest zijn als je in een land als Nederland niet meer kunt beschikken over de nieuwste innovaties en producten. Anderzijds kan er ademruimte gecreëerd worden door de zorgverzekeraar. Als de vergoedingen bijvoorbeeld meer ‘meegroeien’ met de markt.”

“Ik vind dat het merk Abena het goed doet binnen de keten. Onze producten zijn dermate onderscheidend en kwalitatief goed, dat we échte oplossingen voor onder andere incontinentieproblemen kunnen bieden. We proberen ook zo goed mogelijk te adviseren welke producten bij welke indicaties toegepast kunnen worden. En we geven advies hoe je huidproblemen kan voorkomen.”

“Het bieden van de juiste ondersteuning voor zorgverlener én cliënt is iets dat ons – naast onze producten- onderscheidend maakt. Het uiteindelijke doel is dat hulpmiddelenzorg bereikbaar en betaalbaar blijft voor iedereen in Nederland. Nu, maar zeker ook in de toekomst.”

Gratis eMagazine ‘GRIP!’

Ontdek hoe andere zorgorganisaties grip krijgen op kwaliteit, tijd en kosten. Gebaseerd op visie, kennis en inzichten van vooruitstrevende zorgmanagers.

Uit onze blog

 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • Slim incontinentiemateriaal
Alles
 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • Slim incontinentiemateriaal

Nooit meer misgrijpen met de verbruikersmatrix

Theo (zorgspecialist van Abena) vertelt hoe hij de verbruikersmatrix heeft ingezet om te zorgen dat een van onze klanten altijd voldoende voorraad heeft.
Lees meer

Accepteer jij natte bedden bij jouw cliënt?

Bij veel zorgorganisaties komen natte bedden regelmatig voor. Theo Onderstal is ervan overtuigd dat natte bedden er niet bij horen.
Lees meer

Drijfveren en drempels voor implementatie MedTech

Zorgprofessionals die nog niet met medische technologie werken, staan daar in grote meerderheid (85%) wel voor open. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit ...
Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: