Zorgprofessional

Zoek hier
Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Zoek hier
Generic filters
Exact matches only
Zoek hier
Generic filters
Exact matches only

Kostenstijgingen in de zorg

Enorme kostenstijgingen in de zorg: slimme zorgtechnologie urgenter dan ooit.

Deze hele maand staat ons blog in het teken van de Slimme Zorg Estafette 2022. Vandaag echter geen verslag van een workshop of webinar, maar aandacht voor een onlangs verschenen persbericht waarin inkoopcoöperatie Intrakoop een explosieve stijging van de zorgkosten voorspelt. De stijgende zorgkosten maken de inzet van slimme zorgtechnologie immers urgenter dan ooit. 

In dit persbericht waarschuwt Intrakoop voor een enorme stijging van de zorgkosten in de komende jaren. Volgens de berekening van de inkoopcoöperatie, gebaseerd op de analyse van de jaarverslagen van ruim 1.300 zorgorganisaties, lopen de totale zorgkosten in Nederland op tot bijna 100 miljard euro in 2025 (59 miljard voor ‘care’, 39 miljard voor ‘cure’); een stijging van meer dan 30% ten opzichte van 2020.

Fors oplopende personeelskosten

Intrakoop signaleert dat alle zorginstellingen te maken hebben met fiks oplopende personeelskosten (en extra kosten voor flexibel personeel). Tussen 2011 en 2020 namen deze kosten in de ouderenzorg, thuiszorg en GGZ met bijna 50% toe; in de ziekenhuiszorg met 40%. Daarbij tekent Intrakoop aan dat het, vooral in de caresector, steeds lastiger wordt om vacatures in te vullen. 

Ook de komende jaren lijkt de trend van stijgende personeelskosten zich onverminderd voort te zetten. In de grafiek hieronder is te zien dat die naar verwachting doorstijgen tot ruim €67 miljard in 2025. Daarbij laten de ouderenzorg en thuiszorg (VVT) de scherpste stijging zien. 

 

‘Zorg moet blijven vernieuwen’

Ruud Plu, bestuurder van Intrakoop, benadrukt het belang om – ondanks de druk op de budgetten – te blijven vernieuwen in de zorg “[…] om de zorgvraag aan te kunnen, zeker met het oog op de aanhoudende personeelskrapte. Dat is niet alleen een belangrijk aandachtspunt voor zorgpartijen zelf, maar ook voor de politiek en zorgverzekeraars. “En voor partners die met slimme zorgtechnologie kunnen bijdragen aan efficiency, tijdsbesparing en preventie, zouden wij daar zelf nog aan willen toevoegen.”


Gratis eMagazine GRIP!

Ontdekken hoe andere zorgorganisaties grip krijgen op kwaliteit, tijd en kosten? Vraag ons eMagazine GRIP! aan, waarin vooruitstrevende zorgmanagers hun visie, kennis en inzichten delen.

Uit onze blog

 • Alles
 • Abena Nova praktijkervaring
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
Alles
 • Alles
 • Abena Nova praktijkervaring
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
verzorgende houdt arm van cliënt vast

Personeelstekort in de zorg

Het schreeuwende tekort aan zorgmedewerkers houdt iedereen bezig. De overheid, beleidsmakers in de zorg, onderzoekers, opiniemakers: van alle kanten proberen betrokkenen oplossingen te vinden voor dit enorme probleem. Ook bij Abena zoeken we, samen met zorgorganisaties, elke dag naar manieren om de kloof tussen zorgvraag en -aanbod te verkleinen. In de praktijk zien we daarbij dat investeringen in kwaliteit goed hand in hand kunnen gaan met tijdwinst en kostenbesparingen.

Lees meer
Zorgverlener en cliënt Abena Nova kijken naar de app

Aan het woord: Abena Nova gebruiker Gieneke

Cliënt Gieneke en zorgmedewerker Diana zijn de pioniers die Abena Nova in gebruik hebben genomen bij Marijke Hiem, een van de locaties van zorgaanbieder Alliade. In een openhartig interview vertellen ze over hun ervaringen met het slimme incontinentiemateriaal.

Lees meer

Ervaring Abena Nova projectleider St. Elisabeth

Al 31 jaar werkt Angelique Suijkerbuijk in het St. Elisabeth. Toen ze vanwege rugklachten niet meer als verzorgende aan het bed kon staan, is ze zich verder gaan scholen. Eerst deed ze de opleiding tot praktijkopleider en daarna ook nog de HBO-V. Nu begeleidt ze als projectleider de implementatie van Abena Nova binnen haar organisatie.

Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: