Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Het kwantificeren van kwaliteit

Grip op goede zorg: hoe kwantificeer je kwaliteit?

Elke dag werken we bij Abena samen met zorgorganisaties aan grip op goede zorg, in termen van kwaliteit, tijd en kosten. Waar kosten en tijd zich doorgaans goed laten kwantificeren in euro’s en uren, merken we dat veel zorginstellingen aanlopen tegen de uitdaging om ook het begrip kwaliteit meetbaar te maken. Arend de Heus, Commercieel Manager Instellingen, vertelt hoe Abena daarbij kan helpen.

Kwaliteit van zorg, zorgkosten en de tijd die medewerkers aan zorg besteden, wat hebben die met elkaar te maken? En met onze rol als leverancier?

“Bij Abena hebben we het alleen maar over kwaliteit van zorg. De middelen die wij bieden – of dat nu in de vorm van producten, diensten of ondersteuning is – moeten ertoe leiden dat de kwaliteit van zorg voor de patiënt of cliënt verbetert. Het leuke is dat we zien dat daardoor ook de integrale kosten naar beneden gaan; de Total Cost of Ownership (TCO). Binnen de continentiezorg en de zorg daaromheen, hebben wij wat dat betreft echt een onderscheidend verhaal. Maar naast een goed verhaal heb je ook data nodig, bewijsvoering.” 

Hoe meet je kwaliteit van zorg? En hoe subjectief is het begrip kwaliteit?

“Het meten van kwaliteit noem ik subjectieve objectiviteit. Wij kunnen als commerciële organisatie niet tegen een zorginstelling zeggen ‘dit is kwaliteit van zorg’. Zorgkwaliteit begint bij de visie die je daar als organisatie op hebt. Daarom hebben we een model ontwikkeld waarin we de visie op zorgkwaliteit van een zorginstelling kunnen definiëren. En deze daarna ook kunnen faciliteren.”

 “Nadat een groep mensen binnen de zorginstelling een visie op kwaliteit heeft geformuleerd, helpen we die visie concreet te maken. Waar zit kwaliteit ’m dan in? Bijvoorbeeld: minder natte bedden, minder huidproblemen, minder verbruik van incontinentiemateriaal, minder verschoningen. Maar ook minder fysieke belasting voor medewerkers. Of de vermindering van geuroverlast. Op die manier denk je aan de voorkant na over wat kwaliteit zou kunnen zijn. En dat kun je vervolgens aan de achterkant beoordelen. Gewoon, door er een cijfer voor te geven, van nul tot tien.”

 

“De volgende stap is daar een waarde in euro’s aan toe te kennen. Sommige kwaliteitsaspecten kun je vrij makkelijk in geld uitdrukken. Wat betekent het bijvoorbeeld dat je geen natte bedden meer hebt? Dat kun je uitrekenen. Maar wat als het gaat over de verbeterde geurbeleving op een afdeling? Hoeveel geld is dat waard? Is het kwaliteit? Ja, dat vindt iedereen. Maar wat heb je er voor over? Ook daar moet je het aan de voorkant goed over hebben. Wat noemen we kwaliteit, welk cijfer geven we ervoor en wat is de waarde ervan?”

Je had het ook over de kostenkant, de Total Cost of Ownership. Kun je daar iets meer over vertellen?

“Als je de zaken minder goed voor elkaar hebt, kost het een hoop om het incontinentiemateriaal dat je inzet te verwerken. Je bent bezig met aanleggen, lekkages opruimen, bedden verschonen, nachtelijke inspecties, enzovoorts. Als je het heel goed doet, dan heb je minder verschoningen, minder natte bedden, minder inspecties, minder huidproblemen. In uiterste gevallen kan er tot 600% bespaard worden ten opzichte van de investering, een enorm verschil.”

“Wij kunnen zorginstellingen daar heel goed bij helpen, bijvoorbeeld door het coachen van projectmanagers en medewerkers. Daarmee borgen we dat de gezamenlijke focus écht op kwaliteit blijft liggen, terwijl het eigenaarschap van de werkwijze bij de zorginstelling terecht komt.” 

Tot zover de voordelen. Zijn er ook belemmeringen die je bij zorginstellingen signaleert als het gaat om het verbeteren van de zorgkwaliteit en TCO?

“Een andere manier van werken kan binnen alle lagen van de organisatie weerstand
oproepen, om allerlei redenen. Veel mensen ontbreekt het na twee jaar covid simpelweg aan de tijd om te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Als je het hebt over de invoering van slim incontinentiemateriaal, kan er ook sprake zijn van onvoldoende IT-vaardigheid. Of iemand vindt het lastig om de continentiezorg voortaan anders te plannen. Soms ervaren medewerkers kwaliteitsverbeteringen ook niet persoonlijk. Bijvoorbeeld omdat ze die natte bedden in de dagdienst
niet tegenkwamen, terwijl collega’s in de nachtdienst er wel degelijk last van
hadden. En vice versa.”

 “Ook bij het bestuur spelen vaak twijfels en vragen. Leuk die presentatie, maar zijn de resultaten ook kopieerbaar? En als je dan zoveel tijd wint, kun je die dan ook weer goed gebruiken? Als mensen die gewonnen tijd gebruiken om koffie te drinken, brengt dat geen kwaliteit. Daarom is het belangrijk goed na te denken hoe de gewonnen tijd het best kwalitatief ingezet kan worden.”

 

Hoe kun je als zorginstelling omgaan met die verschillende vormen van weerstand?

“We moeten er op de eerste plaats voor zorgen dat iedereen snapt waarover het gaat. De directie, het management en de mensen op de werkvloer. Dat vraagt om heel veel informatievoorziening aan de voorkant. Organiseer je iets voor twintig mensen en komen er maar vier opdagen? Dan moet je nadenken hoe je die andere zestien ook bereikt.”

“We hebben een assessment-methode ontwikkeld, waarmee we een cijfer geven aan alle factoren die mogelijk van invloed zijn op succesvolle verandering. Is een cijfer op bepaalde aspecten laag, bijvoorbeeld op het gebied van vertrouwen, dan weet je waaraan je moet werken.”

“Verder begeleiden we organisaties op de vloer. We zorgen dat de apparatuur goed is geïnstalleerd, zijn op gezette tijden aanwezig, doen een nulmeting en een gevolgmeting. Door die metingen maak je zichtbaar wat de plussen en de minnen zijn. En daar verbinden we ook weer acties aan. Samen werken aan de minnen, en de plussen goed communiceren.”

Waar houdt onze rol als leverancier en adviseur op?

“Die houdt niet op. Wij blijven kijken hoe we onze klanten beter kunnen blijven helpen.”

Gratis eMagazine ‘GRIP!’

Ontdek hoe andere zorgorganisaties grip krijgen op kwaliteit, tijd en kosten. Gebaseerd op visie, kennis en inzichten van vooruitstrevende zorgmanagers.

Uit onze blog

 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • Slim incontinentiemateriaal
Alles
 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • Slim incontinentiemateriaal

Drijfveren en drempels voor implementatie MedTech

Zorgprofessionals die nog niet met medische technologie werken, staan daar in grote meerderheid (85%) wel voor open. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit ...
Lees meer
datagedreven dehydratiepreventie voorkomt toename zorgzwaarte | Abena

Datagedreven dehydratiepreventie ter voorkoming van toename zorgzwaarte cliënten

Met datagedreven dehydratiepreventie kunnen we voorkomen dat de zorgzwaarte van cliënten toeneemt Datagedreven dehydratiepreventie ter voorkoming van toename zorgzwaarte Dehydratie ...
Lees meer

De voordelen van verzorgend wassen

Het was volop in het nieuws: het rapport van Radboudumc over standaard zorghandelingen die onnodig zijn. Eén van deze onnodige zorghandelingen is wassen met water ...
Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: