Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only

Zorgprofessional

Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Onderzoek TNO: de juiste zorg met de juiste logistiek

In deze blog vertelt Karl van Emmerik, logistiek manager bij Abena, over de logistieke uitdagingen van de toekomst in de zorgsector.

Deze blog is onderdeel van het eMagazine GRIP!

De juiste zorg met de juiste logistiek

In 2030 zal de zorgsector er heel anders uitzien. Mensen moeten zich meer zelf redden en de regie in eigen handen nemen als ze zorg nodig hebben. Tegelijkertijd verschuift de zorg van de zorginstelling naar de mensen thuis. In plaats van dat we naar een verpleeghuis gaan, blijven we gemiddeld steeds langer thuis wonen.

Deze ‘extramuralisering’ is onvermijdelijk. Nederland zal dus andere manieren moeten vinden om de zorg straks te organiseren en te bekostigen, zo blijkt ook uit het visierapport ‘De juiste zorg met de juiste logistiek’. Een groep van verschillende partijen uit de logistieke en zorgsector, waaronder Abena Healthcare, verkende onder leiding van TNO de mogelijkheden.

Spaghetti van zorgstromen

Een grotere zelfredzaamheid, eigen regie en meer zorgverlening buiten de zorginstelling, dát willen we bereiken. Doordat deze ontwikkelingen gepaard gaan met een groot aantal door elkaar heen lopende (zorg)stromen, is dit toekomstplaatje echter niet zo makkelijk te realiseren. Hoe meer zorg thuis wordt verleend, des te meer partijen bij de zorg betrokken raken.

Bij (extramurale) zorg heb je te maken met professionele zorgverleners, leveranciers van medische goederen, IT en andere technologie, logistieke dienstverleners en zorgverzekeraars. Het ‘landschap van stromen’ van informatie, communicatie en data wordt er niet overzichtelijker op.

Logistiek als belangrijke facilitator

Volgens het eerder genoemde onderzoek door partijen uit de logistieke- en zorgsector, kan logistiek een sleutelrol spelen bij het krijgen van meer grip op die spaghetti van zorgstromen. Sterker nog: ze is bij uitstek in staat de transitie in de zorg te ondersteunen. De logistieke sector maakt immers veel gebruik van nieuwe technologie en is gewend zich aan te passen aan maatschappelijke veranderingen. Ook weet de logistiek haar rol van facilitator van nature goed te vervullen. Binnen diverse sectoren wordt specifieke dienstverlening aangeboden. Zo wist de logistiek snel in te spelen op de verandering van fysieke winkels naar online aankopen en waardeert de consument thuisbezorging en regie over de levering van zijn bestelde product. In de zorg gaat het dezelfde kant op.

onderzoek logistiek in de zorg in nederland (2)
Gefragmenteerde of efficiënte bezorging 

Medische goederen zullen straks vaak thuis worden bezorgd in kleine hoeveelheden. Om ervoor te zorgen dat mensen niet vier keer per dag een bezorger aan de deur krijgen, moeten we zendingen gaan bundelen. Dat bespaart kosten en is beter voor het milieu. Ook moeten er mogelijkheden komen tot afhalen in de buurt. De cliënt bepaalt uiteindelijk wanneer hij wat wil hebben en waar. De uitdaging is al die goederen bij elkaar te brengen en de distributie zo efficiënt en doeltreffend mogelijk te laten verlopen.

Ontdek alle artikelen uit het eMagazine GRIP!

Dit artikel komt uit het eMagazine GRIP! In het magazine vertellen vooruitstrevende zorgmanagers hoe zij grip krijgen op belangrijke uitdagingen in de zorg: kwaliteit, tijd en kosten. 
Hubs als afhaalpunt

Om tot betere en effectievere samenwerking te komen en de mensen thuis optimaal van dienst te zijn, moeten de verschillende betrokken zorg- en logistieke partijen onderling meer data gaan delen. Dat is een hele uitdaging.

Een idee om leveringen efficiënter te laten plaatsvinden, is hubs als afhaalpunt te laten fungeren. Hier is ook Karl van Emmerik, manager DC & Logistics van Abena, het mee eens. Hij hielp mee met het bedenken van oplossingen en volgens hem zou het al heel mooi zijn als goederen bestemd voor verschillende mensen in de wijk gebundeld kunnen worden geleverd.

“Zorgaanbieders zullen meer moeten samenwerken. Door de enorme versnippering is dat nu moeilijk. Organisaties hebben hun eigen programma's, belangen, cultuur en zienswijzen.”
Karl van Emmerik
Logistiek Manager Abena
Cliënt krijgt meer keuze

De onderzoekers vinden ook dat cliënten thuis de mogelijkheid moeten krijgen om tussen aanbieders te kiezen. Zo kunnen ze hun zorgbehoefte organiseren zoals ze zelf willen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan! Voor je het weet, krijg je een heel netwerk van stromen die moeten worden geïntegreerd. Aangezien de zorgvrager centraal staat, zullen zorgaanbieders meer moeten samenwerken, inclusief hun systemen. Door de enorme versnippering is dat nu moeilijk. Alle organisaties hebben immers hun eigen programma’s, belangen, cultuur en zienswijzen.

Gebrekkige afstemming

Zoals al gezegd blijkt uit het onderzoek dat de afstemming tussen alle betrokkenen vaak te wensen over laat. Dit leidt tot onduidelijkheid voor de zorgvrager en onnodige kosten als gevolg van inefficiëntie. Tenslotte brengt groei van zorg in de eigen leefomgeving meer kleinere transportstromen met zich mee, van zowel (zorg)diensten als goederen. De stromen worden ‘dunner’, wat ook uit milieuoogpunt onwenselijk is. Daarnaast nemen de datastromen toe. Niet alleen tussen de klant en de verschillende organisaties, ook tussen de organisaties onderling lopen steeds meer lijntjes. Hoe korter en duidelijker de lijnen, hoe beter de zorgvrager de zorg ervaart

Noodzakelijke veranderingen

Anno 2020 is de spaghetti aan zorgstromen al een groot probleem. Kun je nagaan hoe dat wordt in 2030, als zorg zoveel mogelijk thuis moet plaatsvinden. Het TNO-rapport stelt dan ook een aantal veranderingen voor. Allereerst is er meer afstemming nodig. Dat wil zeggen een meer integrale kijk op het hele scala aan (zorg)diensten en goederen waarmee de cliënt wordt bediend. De juiste persoon moet de juiste taak uitvoeren, op de juiste plek en op het juiste moment. Dit vereist een omslag in cultuur en kennis, een andere mindset bij de zorgverleners. In de (zorg)opleidingen moet dit uitgangspunt sterk worden benadrukt.

Daarnaast wordt er in 2030 meer gebruikgemaakt van data en technologie in de zorg- en logistieke ketens. eHealth-toepassingen zoals een medicijndispenser kunnen het zorgpersoneel ontlasten en thuisdialyse voor nierpatiënten leidt tot verminder van transportstromen.

Bijdrage van de logistieke sector

De logistiek kan ertoe bijdragen dat cliënten meer zelfredzaam worden en minder naar het ziekenhuis of andere zorginstellingen hoeven gaan. In het ideaalplaatje stopt de bezorging straks niet meer bij de voordeur. Nee, de bezorger wordt dienstverlener en zet alles op de juiste plek, sluit apparaten aan en geeft zo nodig uitleg. De onderzoekers denken dat eenmalige leveringen van niet al te complexe apparatuur straks kunnen worden uitbesteed aan logistieke dienstverleners.

Om de toekomstblik compleet te maken: de logistieke sector zal in 2030 nog efficiënter werken en meer cliëntgericht zijn georganiseerd. Leveranciers van zorgapparatuur en technologie gaan ook installatie, onderhoud, controle en klantenservice doen. Het onderzoeksrapport wijst op de noodzaak de logistiek al vroeg in het zorgproces te betrekken.

onderzoek logistiek in de zorg in nederland (1)
Kostenplaatje

Al die verschillende (zorg)diensten en technologieën hebben elk hun eigen kostenplaatje. Bij het bepalen van de benodigde zorg moeten we kijken naar de ‘total cost of ownership’, dat wil zeggen alle kosten die tijdens het zorgen voor de cliënt worden gemaakt. Ook de mogelijkheid transportstromen en daarmee kosten te verminderen, moet hierbij worden bekeken. Door processen optimaal te organiseren, kan de logistiek in 2030 een grote bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de zorg.

Samen voor de uitdaging

Samengevat is een betere samenwerking tussen de verschillende bedrijven en organisaties in de zorg en logistiek noodzakelijk, maar tevens een hele uitdaging. Ook Karl Van Emmerik ziet de nodige hobbels. Netwerken zijn niet zomaar aan elkaar te koppelen, ze zijn immers meestal geoptimaliseerd voor eigen activiteiten. Ook concurrentiegevoeligheid en verdienmodellen kunnen issues zijn. Toch ziet hij mogelijkheden genoeg het hogere doel te bereiken: meer mensen op een betere en efficiëntere manier verzorgen. Samen. Abena maakt zich dan ook sterk voor een hogere kwaliteit van zorg, waarbij de zorglogistiek goed en efficiënt geregeld is. Met z’n allen gaan we het bereiken!

Download het volledige TNO rapport via het eMagazine GRIP!

Dit artikel komt uit het eMagazine GRIP! In het magazine vertellen vooruitstrevende zorgmanagers hoe zij grip krijgen op belangrijke uitdagingen in de zorg: kwaliteit, tijd en kosten. 

Uit onze blog

 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • Slim incontinentiemateriaal
Alles
 • Alles
 • Actueel
 • Beleid
 • Casuïstiek
 • Duurzaamheid
 • Expertise
 • Innovatie
 • Slim incontinentiemateriaal
Continentiezorg blog

Nooit meer misgrijpen met de verbruikersmatrix

Theo (zorgspecialist van Abena) vertelt hoe hij de verbruikersmatrix heeft ingezet om te zorgen dat een van onze klanten altijd voldoende voorraad heeft.
Lees meer
Continentiezorg blog

Accepteer jij natte bedden bij jouw cliënt?

Bij veel zorgorganisaties komen natte bedden regelmatig voor. Theo Onderstal is ervan overtuigd dat natte bedden er niet bij horen.
Lees meer
Algemeen

Drijfveren en drempels voor implementatie MedTech

Zorgprofessionals die nog niet met medische technologie werken, staan daar in grote meerderheid (85%) wel voor open. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit ...
Lees meer

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: