Cliëntenwelzijn is dé succesfactor voor borging

Cliëntenwelzijn speelt een belangrijke rol bij alle aandachtspunten die Elver heeft geformuleerd naar aanleiding van de evaluatie van ABENA Nova.

ABENA Nova in gebruik bij: 

Zorginstelling Elver

Zorginstelling Elver bewust bezig met borging bij de inzet van slimme inco

De inzet van ABENA Nova kan de kwaliteit van de continentiezorg fors verbeteren en de werkdruk op zorgverleners aanzienlijk verlichten. Maar het is geen kwestie van ‘even overstappen’. Het brengt een nieuwe manier van werken met zich mee en het is belangrijk om die binnen de organisatie te borgen. Bij zorgorganisatie Elver zijn ze zich daar terdege van bewust en evalueren ze regelmatig de inzet van slimme inco binnen de teams. Op basis daarvan hebben we enkele typische ‘borgingspunten’ verzameld: aandachtspunten om op te blijven letten bij de inzet van slimme inco.

Aandachtspunt 1. Waar ligt de focus? Op tijd- en kostenbesparing of het welzijn van de cliënt?

Soms zijn medewerkers huiverig dat slimme inco vooral wordt ingezet om tijd en kosten te besparen. Bij ABENA krijgen we zelfs wel eens de vraag van zorgverleners, al dan niet met een knipoog, of het soms de bedoeling is dat ze worden wegbezuinigd. 

Ook bij Elver waren sommige medewerkers aanvankelijk sceptisch over de slimme inco, zoals zorgverlener Josien. Uiteindelijk gaf het welzijn van cliënten voor haar duidelijk de doorslag. Ze haalt het voorbeeld aan van een cliënt met huidproblemen. Toen ze na inzet van ABENA Nova zag hoe snel het beter ging met de huid van deze cliënt, was ze om.

Het is iets dat we in de praktijk vaker zien bij de implementatie van slim incontinentiemateriaal. Zorgverleners omarmen het pas echt als ze merken dat cliënten er baat bij hebben. En niet zozeer vanwege de voordelen die het de organisatie (of henzelf) oplevert. 

“Wij zijn er oorspronkelijk mee begonnen vanwege de arbeidsbesparende mogelijkheden”, vertelt Sandra Kerklaan, die als procesregisseur bij Elver verantwoordelijk is voor borging. “Maar dat wil niet zeggen dat we uren of fte’s gaan weghalen, dat kan ook helemaal niet. We hebben wel gemerkt dat het werkdruk bij medewerkers wegneemt én dat cliënten er baat bij hebben.”

Vernieuwd Abena Nova eBook

Ervaringen met Abena Nova van beleidsmakers, managers en zorgverleners in de praktijk. Aangevuld met o.a. ervaring van een cliënt. Download het eBook ‘De impact van slim incontinentiemateriaal’.

Aandachtspunt 2. In hoeverre vinden medewerkers vaste, planbare routines belangrijk om hun werk goed te kunnen doen?

De inzet van ABENA Nova vraagt om aanpassingen in de werkwijze en dat kan weerstand oproepen. Bijvoorbeeld omdat de ene medewerker nu eenmaal meer waarde hecht aan vaste routines dan de andere. Maar het kan ook praktische oorzaken hebben. 

Zo kan het op een woonlocatie relatief makkelijk zijn om over te stappen op persoonsgerichte continentiezorg. Terwijl het op een dagbestedingslocatie misschien lastiger is om verdroogmomenten aan te passen, omdat cliënten daar een vast programma volgen.

Het kan ook van cliënt tot cliënt verschillen. Mogelijk hecht iemand zó aan de houvast van een duidelijke structuur dat de voordelen van slimme inco daar voor deze cliënt niet tegenop wegen. Bij Elver kunnen ze daarover meepraten. “Voor begeleidingsintensieve cliënten kan het ingewikkeld zijn de structuur te doorbreken”, aldus Sandra. “Het verschilt echt per woning en per locatie.” 

Wat de reden ook is, het is belangrijk om het gesprek te blijven voeren over mogelijke bezwaren tegen het aanpassen van bestaande routines. Vaak zien we dat medewerkers die daar aanvankelijk tegen opzien wél gemotiveerd raken als ze ontdekken wat dit doet met het welzijn van cliënten. 

“De eerste twee, drie weken moeten medewerkers vaak wennen aan het nieuwe materiaal en een andere werkwijze”, weet Sandra. “Maar zodra ze de voordelen inzien, zijn de meeste collega’s echt wel bereid om af te stappen van de vaste verdroogrondes.”

Aandachtspunt 3. Hoe organiseer je de overdracht tussen medewerkers in de dag- en nachtdienst, tussen de woonlocatie en de dagbesteding of binnen een team met veel parttimers en flexwerkers?

De inzet van slimme inco leidt niet alleen tot een vermindering, maar ook tot een verandering van verschoonmomenten. Veel andere zorginstellingen kennen het voorbeeld van mensen die voortaan ’s nachts wordt verschoond en daardoor niet meer in een nat bed wakker worden. Fijn voor de cliënt én voor de collega’s in de ochtenddienst. Maar hoe ervaren de collega’s in de nachtdienst het? Die krijgen misschien helemaal niets mee van deze voordelen, maar zien wel de extra verschoning die ze ‘s nachts moeten doen.

“Continentiezorg is een 24-uursding, dus je moet iedereen erbij betrekken.”
Sandra Kerklaan
Procesregisseur bij Elver

Andersom kan ook, zagen ze bij Elver. Sandra: “In eerste instantie dachten medewerkers dat de nachtdienst drukker zou worden, maar dat hoeft niet. Bij een cliënt die voorheen om twee uur ’s nachts verdroogd moest worden, zijn we dat om tien uur ’s avonds gaan doen naar aanleiding van de plasdata. Deze cliënt kan nu de hele nacht doorslapen dankzij de verdroging door de avonddienst in plaats van de nachtdienst. Continentiezorg is een 24-uursding, dus je moet iedereen erbij betrekken.”

Uit de evaluatie bij Elver blijkt maar weer eens hoe belangrijk de communicatie rond de inzet van slimme inco is. En dat de overdracht tussen dag- en nachtdienst daarbij een bijzonder aandachtspunt is. Ook geven betrokkenen aan dat het binnen een team met veel parttimers een extra grote uitdaging is om iedereen op de hoogte te houden. 

Bij Elver hebben ze goede ervaringen met communicatie via WhatsAppgroepen. Sandra: “Alle woningen hebben een eigen groep, net als de nachtdienst. De ambassadeurs en contactpersonen van ABENA kunnen in alle groepen. Daardoor is de drempel heel laag om iets te delen of een vraag te stellen. Als medewerkers iets zien dat aanpassing behoeft, kunnen ambassadeurs meteen reageren.”

Aandachtspunt 4. Kunnen medewerkers iets met de verzamelde data?

Medewerkers van Elver geven aan dat de inzet van ABENA Nova waardevolle informatie oplevert over de plaspatronen van cliënten. Bijvoorbeeld of iemand vooral overdag plast of juist ’s nachts. 

De verzamelde data helpt zorgverleners onder meer om de toiletgang te stimuleren en toiletmomenten beter te timen. Ook kijken ze bij Elver of het mogelijk is om blaasontstekingen bij cliënten voor te zijn aan de hand van afwijkingen in de plaspatronen.

Daarbij merken ze op dat het voor de ene medewerker makkelijker is om de data te raadplegen en te interpreteren dan voor de andere. Niet iedereen is bijvoorbeeld gewend om met een laptop of tablet te werken. Maar dit is volgens de betrokkenen makkelijk te ondervangen door degenen die het leuk vinden in de grafieken te laten duiken en de resultaten vervolgens in een teamoverleg te bespreken.

Sandra: “Hier heeft elke medewerker een Chromebook, maar dat wil niet zeggen dat iedereen er even handig mee is. Dat hoeft ook niet als een collega wel weet hoe je de data eruit kunt halen. De ambassadeurs begrijpen hoe ze de data moeten lezen. Zolang zij kunnen laten zien wat de meerwaarde is voor de cliënt, wil iedereen er wel iets mee.”

Conclusie: cliëntenwelzijn is dé succesfactor voor borging

Het valt op dat cliëntenwelzijn een belangrijke rol speelt bij alle aandachtspunten die we hebben geformuleerd naar aanleiding van de evaluatie bij Elver. Het is dé drijfveer voor zorgverleners en daarmee een cruciale succesfactor voor de borging van slim incontinentiemateriaal.

Het belang van de cliënt is niet alleen de reden waarom medewerkers überhaupt met slimme inco aan de slag willen, maar het helpt hen ook om over eventuele bezwaren of bedenkingen heen te stappen. Bijvoorbeeld als het gaat om het aanpassen van bestaande routines.

Het werkt nog eens extra motiverend als medewerkers de verzamelde data kunnen gebruiken voor het verder verbeteren van het cliëntenwelzijn. Daardoor hoeven ze niet per se zelf achter de laptop te kruipen, zo zien we bij Elver. Je kunt de resultaten ook in een teamoverleg bespreken.

Tot slot is en blijft communicatie een belangrijk aandachtspunt. Zeker als het gaat om medewerkers die elkaar normaal gesproken niet op de werkvloer tegenkomen, zoals de dag- en nachtdienst. Of de woonlocatie en de dagbesteding.

Om draagvlak voor een nieuwe werkwijze te creëren, helpt het om ook in de communicatie het belang van de cliënt centraal te stellen. Dus: niet alleen overdragen wie welke cliënt op welk moment heeft verschoond, maar ook terugkoppelen wat dit voor deze cliënten betekent.

Tip van Sandra: “Zet af en toe een succesverhaal op intranet. Dat kan ook best gaan over iemand die het in het begin helemaal niet zag zitten, maar van gedachten is veranderd door wat het voor een cliënt betekent.”

Zelf aan de slag met slimme inco? Wij zijn er voor je!

Inmiddels hebben we tientallen implementaties van slimme inco begeleid. Daarvan hebben we geleerd wat er allemaal bij komt kijken. En die kennis delen we graag. Bij de implementatie én borging van ABENA Nova kun je rekenen op persoonlijke begeleiding van onze experts.

Hulp bij implementatie

Onze ervaren verpleegkundigen begeleiden jou en je collega’s bij de inzet van de technologie en het overstappen op een andere manier van werken.

Meedenken over borging

Onze implementatie-manager denkt mee over de integratie van slimme inco in de organisatiestructuur en helpt om alle activiteiten bij de juiste ambassadeurs te beleggen.

Ondersteuning op afstand

Zorgverleners kunnen met vragen terecht bij het ABENA Nova support team. Ook monitoren we indien gewenst het gebruik op de achtergrond, zodat we een seintje kunnen geven bij afwijkende data.

Meer weten over ABENA Nova?

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: