Gepersonaliseerde en toekomstbestendige zorg

Abena Nova heeft een positieve impact op de hele organisatie. Bekijk de ervaringen van bewoners, zorgprofessionals en organisaties.

Abena Nova in gebruik bij:

Zorggroep St. Elisabeth

"Dit soort innovaties kun je niet vanaf hogerhand opleggen, je moet het samen doen"
Angelique Suijkerbuijk
Angelique Suijkerbuijk
Projectleider Abena Nova in het St. Elisabeth

Angelique deelt haar ervaringen in het gebruik van Abena Nova

 Al 31 jaar werkt Angelique Suijkerbuijk in het St. Elisabeth. Toen ze vanwege rugklachten niet meer als verzorgende aan het bed kon staan, is ze zich verder gaan scholen. Eerst deed ze de opleiding tot praktijkopleider en daarna ook nog de HBO-V. Nu begeleidt ze als projectleider de implementatie van Abena Nova binnen haar organisatie.

Waarom hebben jullie slim incontinentiemateriaal in het St. Elisabeth geïntroduceerd?

“We doen er alles aan om de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren. Maar ook streven we ernaar dat onze medewerkers minder werkdruk ervaren. Zo is Abena Nova op ons pad gekomen. Het is een mooi product dat in alle lagen van de organisatie meerwaarde kan bieden. Het zorgt ervoor dat bewoners vaker ongestoord kunnen slapen en verbetert de huidconditie. Daarbij hoeven medewerkers minder vaak incontinentiemateriaal te verwisselen, waardoor ze minder fysiek belast worden en tijd besparen.”

Op welke manier houd je het onderwerp 'slim incontinentiemateriaal' warm binnen de organisatie?

“Iedere maand hebben we een ambassadeursoverleg. Samen bespreken we wat goed gaat en verbeteringen pakken we meteen op. Verder zorg ik ervoor dat het onderwerp zichtbaar is op de werkvloer. Daarvoor krijg ik ook goede tips vanuit Abena. Zo kwamen zij met het idee een bord op de verpleegpost op te hangen, waarop iedereen post-its kan plakken met ideeën, opmerkingen en vragen. De ambassadeurs zien dit en kunnen er meteen mee aan de slag.”

“Na evaluatiemomenten verschijnt er een nieuwsbrief voor bewoners en hun familie en één voor medewerkers, waarin we bijvoorbeeld de resultaten van de tussenevaluaties vermelden. Het is goed om je successen te delen. Ook vond we het belangrijk de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad actief bij het project te betrekken. We zijn bij beide langsgegaan en hebben hen het product laten zien en voelen en wat informatiefilmpjes van Abena getoond. Dat is heel goed ontvangen.”

Benieuwd wat er komt kijken bij de implementatie van slim incontinentiemateriaal?

COLOURBOX26098025_ABENA Nova

Zijn er nog dingen waar jullie tegenaan lopen?

“De nieuwe werkwijze is eigenlijk meteen door iedereen opgepakt. ’s Nachts wordt er al heel goed mee gewerkt, maar overdag zijn er nog wat hobbels. Ook dan wordt het incontinentiemateriaal op de juiste manier gebruikt, er wordt alleen vaak niet aan de hand van de app verschoond. Mensen zijn gewend bewoners op vaste momenten nieuw incontinentiemateriaal om te doen, bijvoorbeeld voor het rustuurtje ‘s middags. Dat is vroeger zo geleerd en het is lastig om dat eruit te krijgen.”

“Daarnaast loopt men er in de dagdienst tegenaan dat Abena Nova niet werkt voor ontlasting. Ik weet dat er een sensor in ontwikkeling is die ook ontlasting meet. We hebben met de teams afgesproken dat, zodra die door Abena geleverd wordt, wij er een pilot mee gaan draaien.”

Al met al kun je wel zeggen dat jullie in het St. Elisabeth heel goed bezig zijn. Wat draagt volgens jou bij aan het succes?

“Ik denk dat we met ons projectplan een stevig fundament hebben gelegd. Daarnaast is het goed dat alle lagen van de organisatie in de
projectgroep vertegenwoordigd zijn. Dus zowel het management als de werkvloer. Daardoor wordt het project breed gedragen en hoor je van alle kanten hoe het gaat. En omdat de lijntjes kort zijn, kunnen we snel dingen regelen en oplossen.”

“Tot slot hebben we het geluk dat we een kleine organisatie zijn. Iedereen kent elkaar en alle deuren staan altijd open. Er heerst een veilig klimaat, waardoor mensen durven zeggen als ze iets niet goed vinden werken. Dat is belangrijk, want dit soort innovaties kun je niet vanaf hogerhand opleggen, je moet het samen doen.”

 

Meer lezen over de implementatie van de Abena Nova? Download ons Ebook hieronder!

 

Vernieuwd Abena Nova eBook

Ervaringen met Abena Nova van beleidsmakers, managers en zorgverleners in de praktijk. Aangevuld met o.a. ervaring van een cliënt. Download het eBook ‘De impact van slim incontinentiemateriaal’.

In slechts 1 klik de beste hulp. Ik wil grip op goede zorg voor: